Mitä teen, kun tulityökorttini on mennyt vanhaksi viime kuussa eikä lähellä ole

Mitä teen, kun tulityökorttini on mennyt vanhaksi viime kuussa eikä lähellä ole

uusimismahdollisuutta?

2 vastausta

Jos teet töitä, jossa sinulla tulisi olla voimassa oleva tulityökortti, voit tehdä tulitöitä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät, jos eivät keskustele asiasta työnantajan kanssa.

Tulityölupaa tai Tulityökorttia ei pääsääntöisesti edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään

  • vakituisella tulityöpaikalla 
  • palovaarattomilla työmenetelmillä
  • vakuuttamattomissa kohteissa

 

Lisätietoja kannattaa kysyä esimerkiksi SPEKistä (Suomen Pelastusalojen Keskusjärjestö).

Kommentit (0)
06.12.201710:43
21890
43

Kaikella kunnioituksella, arvoisan kirjaston vastaus on  asian sivusta. Kysyjä varmasti tietää, mitkä ovat edellytykset, eikä edes kysyisi, jos korttia ei tarvittaisi hänen työssään. SPEK ei voi puuttua yksittäisen työnantajan ja työntekijän välisiin työehtoihin, mutta käynee koukkuun, jos työnantaja laistaa lakisääteisissä asioissa, varsinkin jos sattuu onnettomuus, joka johtuu kortin puutteen aiheuttamasta tietämättömyydestä tai osaamattomuudesta. Tai jos vahingoittuneen osapuolen lakimies haluaa niin osoittaa.

Kirjasto ei ole lakimies, jolta voisi kysyä juridisia neuvoja, enkä sitä ole minäkään. En siis vastaa sillä tavoin, että kysyjä voisi printata vastaukseni ja liehuttaa sitä kuin punaista vaatetta työnantajansa nenän edessä.

Entisenä toisen alan luottamusmiehenä, toisen alan henkilöstösihteerinä/esimiehenä ja toisen alan työsuojeluhenkilönä ehdotan seuraavaa:

Selvitä, mikä on lähin sopiva - tai vähiten epäsopiva - paikka, missä kortin voi uusia, tsekkaa  homman aikataulu.

Jos tehtävänkuvasi on sellainen, että kortti olisi välttämätön kaiken aikaa tai suurimman osan ajasta, neuvottele työnantajan kanssa, onko mahdollista tehdä jotain muuta työtä, jossa kortti ei olisi välttämätön, siihen asti kunnes kortin uusinta on onnistunut. Jos tällaiseen viritykseen mennään, ota huomioon, että se saattaa vaikuttaa palkkaasi.

Ellei työnantajalla ole mahdollisuutta tarjota vähäksi aikaa muuta työtä/joustaa tehtävissä, neuvottele luottamusmiehen kanssa. En ole riittävästi perehtynyt työlainsäädäntöön voidakseni arvioida, onko työnantajalla oikeus sanoa sinut irti kortin puutteen vuoksi, tai oikeus ehkä määrätä sinut palkattomalle lomalle kunnes kortti on uusittu. Asia riippunee siitä, onko kirjallisessa työsopimuksessasi määritelty kortin tarve välttämättömäksi. Jos on kyseessä vaikkapa työmaa, jolla on kiire, herää kysymys siitä, onko työnantajalla mahdollisuutta odottaa yksi mies hyllyllä, vai etsiikö heti seuraavan, jolla on paperit kunnossa. Vaikka halua miehen rivissä pitoon olisikin, aikataulut saattavata painaa.

Ja koko tämän prosessin aikana selvitä, milloin ja missä pääset uusimaan kortin. Kun asia on selvinnyt, ilmoita siitä työnantajalle ja luottamusmiehelle. Ts. osoita halua ja kiinnostusta selvittää tilanne, jos tahdot säilyttää työpaikkasi.

Näin meneteltäisiin omalla toimialallani. Tietämättä kysyjän tehtävää ja toimialaa ymmärrän, että se saattaa vaikuttaa naurettavalta. Never mind, siinä saattaa silti olla totuuden siemen.

Onnea matkaan kysyjälle,

t. kortikkaan äiti

Kommentit (0)

Vastauksesi