Mitä tarkoitti kappalainen 180-luvun Suomessa, siis mikä oli pappi, jonka nimike oli kappalainen?

Mitä tarkoitti kappalainen 180-luvun Suomessa, siis mikä oli pappi, jonka nimike oli kappalainen?

Kappalaisia on seurakunnissa edelleen, mutta käsittääkseni nimitys tarkoittaa nykyään ihan jotain muuta kuin toista sataa vuotta sitten.

Vastaus

Merkitys ei kai ole oleellisesti muuttunut 1800-luvulta. Kappalainen oli ja on vakinainen seurakuntapappi, joka on kirkkoherran alainen. Valintakäytäntö ja palkkausjärjestelmä on tietenkin muttunut. Nimitys on lähtöisin siitä, että varhemmin kappalainen oli kappeliseurakunnasta vastuussa oleva pappi. Kappeliseurakunnat  toimivat seurakuntien lailla omana yksikkönään, mutta niillä oli yhteinen kirkkoherra emäseurakunnan kanssa. Suurissa emäseurakunnissakin saattoi 1800-luvulla olla  kirkkoherran alaisina vakituisia pappeja, joiden virkanimike oli kappalainen.

1800-luvulla kappalaisen valitsi seurakunta. Äänioikeus papinvaalissa ei ollut yleinen ja yhtäläinen, vaan määräytyi äänioikeutetun perhesuhteiden ja varallisuuden mukaan. Tilaton väki oli yleensä vailla äänioikeutta.  

1990-luvulle asti seurakuntalaiset valitsivat äänestämällä kappalaiset. Äänioikeus toki oli yhtäläinen. Nykyään kappalaisen valitsevat seurakunnan luottamushenkilöiden muodostamat elimet (kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto, kappelineuvosto). Kappalainen voi toimia kappeliseurakunnan vastaavana pappina. Kappeliseurakunnaksi voidaan nykyään muodostaa osa seurakunnasta. Näin toimitaan usein varsinkin silloin kun esim. seurakuntia liitetään yhteen. Yhden seurakunnan kirkkoherrasta tulee yhdistetyn seurakunnan kirkkoherra, toisen seurakunnan kirkkoherrasta kappeliseurakunnan kappalainen.

Ståhlberg, K. J.
Suomen hallinto-oikeus 1-2. - Otava, 1913-1915

Kirkkolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kappeliseur%2A

Kirkkojärjestys
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kirkkoj%C3%A4rjestys 

http://evl.fi/sanasto 

Kommentit (0)

Vastauksesi