Mitä tarkoittaa yli 55-vuotiaan velvoitetyöllistäminen? Miten työttömyysputki...

Mitä tarkoittaa yli 55-vuotiaan velvoitetyöllistäminen? Miten työttömyysputki...

Hei!
Mitä tarkoittaa yli 55-vuotiaan velvoitetyöllistäminen? Miten työttömyysputki liittyy edelliseen? Mitä mahtaa tarkoittaa käytännössä Eläketurvakeskuksen määritelmä: "Työttömyysputkessa on työtön, 57 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa työttömyyspäivärahan lisäpäiviä siihen asti, kunnes työttömyyseläke alkaa 60-vuotiaana".

Vastaus

Työvoimaministeriön sivuilta löytyy seuraava tieto:
"Työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 500 työttömyyspäivältä.

Poikkeuksia on kaksi. Ennen vuotta 1950 syntynyt työtön, joka täyttää 57 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy, on oikeutettu ns. lisäpäiviin. Hän saa 500 päivän lisäksi päivärahaa sen kuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta. Sen jälkeen hänellä on mahdollisuus hakea yöttömyyseläkettä. Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle työnhakijalle maksetaan työttömyyspäivärahaa enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta edellyttäen, että hän on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäismaksuajan päättymistä ja on ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömällä yrittäjällä ei ole oikeutta lisäpäiviin."
http://www.mol.fi/tyonhakijapalvelut/tyottomyysturva.html

Sivuilla kehoitetaan ottamaan suoraan yhteyttä Työvoimatoimistoon. Palvelunumerot löytyvät linkistä: http://www.mol.fi/tyonhakijapalvelut/tyolinja.html
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tyolinja@mol.fi

Kommentit (0)

Vastauksesi