Mitä tarkoittaa titteli "-tieteiden yo" esim. "kauppatieteiden yo"?

Mitä tarkoittaa titteli "-tieteiden yo" esim. "kauppatieteiden yo"?

Mitä tarkoittaa titteli "-tieteiden yo" esim. "kauppatieteiden yo"? Tarkoittaako se, että henkilö on opiskellut yliopistossa tai korkeakoulussa, mutta jättänyt sen kesken? Kuinka "virallinen" titteli on? Voiko titteliä käyttää myös avoimesta yliopistosta? Jos on opiskellut avoimessa yliopistossa esim. tietotekniikkaa, niin voiko sanoa olevansa esim. "tietotekniikan-yo"? Kiitän.

Vastaus

Ylioppilaaksi tavataan puhutella tietysti tyttösiä ja poikasia, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon. Ylioppilas on myös yliopiston tai muun korkeakoulun opiskelija, joka ei vielä saavuttanut mitään oppiarvoa. ”Tieteen ylioppilaaksi” voi kuitenkin tituleerata itseään vain silloin, kun on saanut oikeuden suorittaa tutkintoa yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. Avoimen yliopiston opiskelija ei siis ole opiskelemansa alan ylioppilas.

Nykyään korkeakoulututkinnot ovat kaksiportaisia niin, että kandidaatin tutkinto pitäisi valmistella ennen kuin voisi suoriutua maisteriksi. Niinpä opiskelijasta tuleekin titteliltään tieteenalansa kandidaatti sen jälkeen, kun välitutkinto on kaikkine opintopisteineen sievästi paketissa ja kypsyysnäyte pyöräytetään vielä hyväksytysti päälle. Itse opiskelin vanhan tutkintojärjestelmän tapaan suoraan ylempään tutkintoon ja notkuinkin sitten filosofian ylioppilaana aina siihen asti, kunnes pullahdin publiikista ulos pitkään ja hartaasti leivottuna maisterina.

Kun on kerran aloittanut tutkinto-opiskelijana yliopistossa, saa pitää tittelinsä -tieteen ylioppilas, vaikkei koskaan valmistuisikaan kandidaatiksi tai maisteriksi. Filosofian ylioppilas voikin olla yhtä lailla aktiivinen opiskelija kuin ikuinen, opintonsa hautumaan jättänyt opiskelija.

Aikoinaan ylioppilastutkinto suoritettiin yliopistossa ennen varsinaisten opiskelujen alkamista, joten ylioppilaiksi voitiin nimitellä sekä ”pelkkiä” ylioppilaita että opiskelijoita. Käytäntö on jäänyt omalla tavallaan elämään: nykyään sellainenkin yliopistossa tutkintoon tähtäävä opiskelija, joka ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa, on ilman muuta oman oppisuuntauksensa ylioppilas.

Tieteenalan ylioppilas onkin nimikkeenä vanha ja perinteikäs – ja virallinen. Sen ymmärretään tarkoittavan nimenomaan korkeakouluopiskelijaa, jolla ei vielä ole esittää tutkintotodistusta.

Lähteet:
Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, 2004.
Nykysuomen sanakirja. Osa 6: Ts-Ö. WSOY, 1992.
Suomen kielen perussanakirja. 3. osa: S-Ö. Painatuskeskus, 1994.
http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/esipuhe/ylioppilaista.php

Kommentit (0)

Vastauksesi