Mitä tarkoittaa tarkkailulaskelmat?

Mitä tarkoittaa tarkkailulaskelmat?

Vastaus

Tarkkailulaskelmat liittyvät ainakin yritystoimintaa.

Tarkkailulaskelmien laskentakohteina voivat olla esimerkiksi osastot, tuotannonhaarat, tuoteryhmät tai tuotteet. Kustannusten ja tuottojen kohdistamisen perusongelmana on ns. kustannusyhteisyys.

Tarkkailulaskelmat liittyvät siis valmistuskirjanpitoon, jonka hyväksikäyttöalueita ovat tuloksen laskeminen ja suunnittelu, varastojen inventaariarvon selvittäminen ja taloudellisuus- ja kannattavuustarkkailu.

Lähde: WSOY.pro.fi -palvelu

Seuraavissa kirjoissa käsittellään tarkkailulaskelmia:

Laskentatoimi päätöksenteon apuna / Jyrkkiö, Esa, julk. 2004

Palveluyrityksen taloushallinto / Jaana Melamies, Ritva Paakkunainen, julk. 1997

Kommentit (0)

Vastauksesi