Mitä tarkoittaa Tampere?

Mitä tarkoittaa Tampere?

5 vastausta

Toimitus ei löytänyt kysymykseesi vastausta. Asiaa on pohdittu myös kirjassa Louhivaara, Maija: Tampereen kadunnimet, 1999, mutta kovin kauas ei tässäkään kirjassa historiassa päästä, mikä näkyy siitä, miten vaikeaa on ollut selvittää, mitä tarkoittaa Tampere tai Pyynikki ja kuka nämä nimet on aikoinaan antanut. Erilaisia arveluja on olemassa ja ne esitetään ansiokkaasti tässä kirjassa, mutta lopullista ratkaisua arvoitukseen ei ole löydetty. Kysyimme asiaa myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta. Nimistöhuollosta vastattiin, ettei missään tutkimuksissa ole löytynyt vastausta. On arveltu, että nimi on niin vanhaa suomenkieltä, että sanan käyttö on yksinkertaisesti kadonnut suomenkielestä ajan myötä.

Kommentit (0)
22.01.202116:55
30474
17

Tampere on saanut nimensä Näsijärven ja Pyhäjärven välisestä Tammerkoskesta. Vuonna 2007 ilmestyneen Suomalaisen paikannimikirjan ( Karttakeskus & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) mukaan yleinen selitys on, että  koski puolestaan olisi saanut nimensä muinaisruotsin patoa ja myllyä eli tammea merkinneestä sanasta damber, nykyruotsissa damm.

(Välihuomautus: Paikannimikirja viittaa edellä selityksessä Karstenin ja Nissilä kielitieteellisiin tutkimuksiin, jotka ilmestyivät 1933 ja vastaavasti 1959. Tuntuu kovin oudolta, että kirjaston vuoden 2002 vastauksessaan konsultoima Kotimaisten kielten keskus ei kirjaston mukaan tuolloin osannut kertoa asiasta mitään!)

Paikannimikirjan samaisen artikkelin mukaan Lars Hulden puolestaan esitti  vuonna 1990 selitykseksi muinaisskandinaavista 'pingottunutta' tai 'paksuvatsaista' tarkoittanutta sanaa. Sillä olisi kuvattu koskea, jossa vesimassat syöksyvät kuohuan laajempaan altaaseen. Sanan johdos olisi lainattu suomeen oletetussa muodossa *tampio, josta olisi voinut kehittyä sellaisia muotoja kuin Tamperkoski ja Tampere.

(Paikannimikirjan viitatun artikkelin kirjoitti nimistöasiantuntija, fil. tri Sirkka Paikkala.)

Edellä referoituja Tampere-nimen alkusyntyselityksiä on kuitenkin nyttemmin pidettävä vanhentuneina. Vuonna 2012  Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten oppiaineessa nykyisin professorina toimiva Janne Saarikivi kertoi Yleisradion ohjelmassa viitaten kahteen silloin tuoreeseen tutkimukseen, että Tampereen nimi varmuudella on saamenkielistä alkuperää. Saarikiven mukaan Tampere-nimen synnystä on aikojen kuluessa kirjoitettu "kaikenlaista höpö-höpöä". Todellisuudessa nimi on syntynyt "kosken alaista suvantoa tai syvää kohtaa" tarkoittavasta saamen kielen sanasta. Saarikivi mainitsi tarkoittamansa lähtösanan nykyisessä pohjoissaamessa sekä kantasaamessa, mutta niitä ei tämän kirjoittaja maallikkona pysty tässä litteroimaan. Saarikivi totesi vielä, että Suomessa on lukuisia Tammerkoskia tai Tamperkoskia ja kaikki ne siis tarkoittavat koskisuvantoa.

Viittaamani radio-ohjelma oli 5.9.2012 lähetetty Aristoteleen kantapään jakso "Suomi ennen suomea", ja se on tätä kirjoittaessani vielä kuunneltavissa Yle Areenassa.

Kommentit (0)
23.01.202110:02
21498
17

Mainiota, VVK! 

Prof. Janne Saarikiven vuonna 2012 siteeraama(t) tutkija(t) voitaisiin mainita lähdeviitteen täsmennyksenä:
FM, sittemmin FT, Mikko Heikkilä, Tampereen yliopisto. Heikkilä puolestaan viittaa nimistöntutkija Pauli Rahkosen tutkimukseen.  

Heikkilä: 
Etymologinen tapaus Tammerkoski 
Sananjalka 54 (2012) s. 50 - 75 

Heikkilä:
Tampere - saamelaisen Tammerkosken kaupunki 
Virittäjä 116 (2012) s. 117 - 124 

Rahkonen: 
Tampere - saamelainen koskiappellatiivi
Virittäjä 115 (2011) s. 252 - 256 

 

 

 

Kommentit (0)
30.08.202108:52
21498
7

Saamelaisselityksestä myös: 
Ville Eloranta - Lotta Jalava: Sana sanasta. Suomen kielen jäljillä (Tammi 2021) s. 164 
Kirjan esittely HS Kulttuuri 22.6.2021 "Tampere juontuu saamen kielestä" 

Kommentit (0)
08.11.202109:08
21498
4

Tietoa saamelaisetymologiasta levitti viimeksi 

HS Teema 5/2021 Suomen kieli s. 80 

Kommentit (0)

Vastauksesi