Mitä tarkoittaa sotakorvaukset Yhdysvalloille, mistä ne muodostuivat vai oliko...

Mitä tarkoittaa sotakorvaukset Yhdysvalloille, mistä ne muodostuivat vai oliko...

Mitä tarkoittaa sotakorvaukset Yhdysvalloille, mistä ne muodostuivat vai oliko ne joskus otettua velkaa, joka maksettiin sodan jälkeen pois?

2 vastausta

Yhdysvallat rahoitti Euroopan maita sota- ja jälleenrakennuslainoilla ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Yhdysvallat helpotti Suomen ankaraa elintarvikepulaa tuomalla vuosina 1918-1920 maahan 170 000 tonnia viljaa ja muita elintarvikkeita. Suomi maksoi elintarvikeavusta 16 miljoonaa dollaria omista varoistaan ja lainasi lähes 8,3 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain liittovaltiolta. Vuonna 1923 maat solmivat lainanvakauttamissopimuksen, joka edellytti Suomen maksavan velkansa 3 % korolla ensimmäisten 10 vuoden ajalta ja 3,5 % korolla sen jälkeen 62 vuoden pituisena ajanjaksona. Vaikka Suomen velka olikin teknisesti syntynyt avustustoimenpiteenä, amerikkalaiset kutsuivat kaikkia maailmansodan aikaisia lainoja ”sotaveloiksi”.

Vuonna 1931 Yhdysvallat myönsi maailmanlaajuisten talousvaikeuksien vuoksi Euroopan maille vuoden lykkäystä lainojen maksuun ns. Hooverin moratoriolla. Sen jälkeen useimmat maat lopettivat lainojensa lyhentämisen. Vain Suomi jatkoi velan- ja koronmaksuaan täytenä. Tämä huomattiin laajalti myös Yhdysvaltain lehdistössä. Yhdysvalloissa julkaistiin 1930-luvulla lähes 3000 kirjoitusta, valokuvaa ja pilapiirrosta suhteellisen tuntemattomasta Suomesta, joka muita maita tunnollisemmin lyhensi lainaansa. Julistus Suomesta kunniallisena velanmaksajana levisi nopeasti lehdistön välityksellä yli koko Amerikan mantereen ja teki Suomesta ensi kerran tunnetuksi monelle Yhdysvaltain kansalaiselle ja vieläpä erittäin myönteisessä sävyssä. Pieni kelpo Suomi (Brave, little Finland) nousi amerikkalaisen yleisen mielipiteen taholla eräänlaiseksi symboliksi velvollisuudentunnosta kansainvälisissä suhteissa. Vielä nykyäänkin monet amerikkalaiset muistavat, että Suomi on maa, joka maksoi velkansa.

Suomi jatkoi säännöllisten maksujen suorittamista aina 1940-luvulle asti, jolloin lainalle myönnettiin uusi lykkäys toisen maailmansodan vuoksi. Yhdysvallat ja Suomi sopivat, että jatkossa maksut käytettäisiin Suomen hyödyksi. Vuonna 1949 Yhdysvaltain kongressi sääti lain, joka salli maksuerien käytön suomalaisten tutkijoiden matkojen rahoittamiseen sekä yhdysvaltalaisen tieteellisen kirjallisuuden ja teknisten laitteiden hankkimiseen Suomen korkeakoulujen käyttöön. Suomen viimeinen velkaerä vuonna 1976 muodosti Suomi-Yhdysvallat –koulutusrahaston.

Kirjallisuus:
Paasivirta, Juhani; Suomen kuva Yhdysvalloissa. WSOY, 1962.

Linkit:
http://www.finland.org/netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=50695&intS...
http://helsinki.usembassy.gov/pdfiles/049_076tt8393.pdf

Kommentit (0)
19.07.201912:26
10012
32

Suomi ei ole koskaan maksanut USA:lle mitään sotakorvauksia kuten  em. vastauksesta ilmenee. Sotakorvaus on voittajan vaatima maksu sodassa aiheutetuista tuhoista, Suomi ja USA eivät ole koskaan olleet sodassa keskenään.  Jatkosodan jälkeen Suomi maksoi sotakorvauksia Neuvostoliitolle.

Kommentit (0)

Vastauksesi