Mitä tarkoittaa sanonta "sääli on sairautta" ja mistäköhän tämä sanonta on...

Mitä tarkoittaa sanonta "sääli on sairautta" ja mistäköhän tämä sanonta on...

Vastaus

Luultavimmin sanonta juontaa juurensa antiikin stoalaiseen ajatteluun, jossa sääli nähtiin usein epäterveenä tunteena. Stoalaisilta ajatus periytyi monille uuden ajan filosofeille, kuten Baruch Spinozalle (1632-1677). Stoalaisessa tunneteoriassa arvioitiin huonoiksi kaikki negatiiviset tunteet eli tunteet, joihin liittyi jollain tavalla surua (säälin lisäksi esimerkiksi viha ja kateus). Stoalaisten mielestä hyvän elämän ehto oli, että tunteet eivät hallinneet ihmistä, vaan ihminen tunteita. Negatiiviset tunteet taas alensivat heidän mukaansa ihmisen toimintakykyä ja näin haittasivat tunteiden hallintaa.

Stoalaiset siis arvioivat säälin yksilön kannalta epäterveeksi tunteeksi. Esimerkiksi Spinoza totesi, että säälillä voi silti olla yhteiskunnallista arvoa, koska sääli saa meidät auttamaan toisia ihmisiä. Spinozankin mukaan paras vaihtoehto olisi auttaa ihmisiä ilman sääliä, iloisella mielellä. Alun perin ajatus säälin epätervellisyydestä viittasi siis vain säälintunteen vahingollisuuteen, mutta ei kieltänyt säälivää toimintaa, kuten hädänalaisten auttamista. Nykyään sanontaa "sääli on sairautta" tunnutaan tosin usein käytettävän siinä merkityksessä, että jopa tällainen säälivä toiminta olisi hyödytöntä ja omien etujen vastaista.

Stoalaisesta filosofiasta on ilmestynyt suomeksi teos Stoalaisuus: tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia(2004, Helsinki: Gaudeamus).
Spinozan filosofiasta suomeksi kannattaa katsoa Juhani Pietarisen Ilon filosofia : Spinozan käsitys aktiivisesta ihmisestä (1993, Helsinki: Yliopistopaino) sekä Spinozan pääteos Etiikka (1994, Helsinki: Gaudeamus).

Kommentit (0)

Vastauksesi