Mitä tarkoittaa sanat:Revinismi, Proletaari, Polarisaatio, Sentralismi...

Mitä tarkoittaa sanat:Revinismi, Proletaari, Polarisaatio, Sentralismi...

Mitä tarkoittaa sanat:

Revinismi, Proletaari, Polarisaatio, Sentralismi, Feodolistit, Taantumukselliset, Imrerialistit, Antagonismi, Dialektinen, Metafysiikka, Empiristinen, Suojektiivisuus, Individualismi, Despootti, Kaaderipolitiikka, Dogmatismi, Subjektiivinen, Individualisti, Ykseys, Fraasi

Vastaus
01.02.200916:03
548
53

Ettet vain tarkoita revinismillä revisionismia, imrealistilla imperialistia ja feodolistilla feodalistia? Miltei kaikki listaamasi vierassanat löytyvät Pienehköstä sivistyssanakirjasta: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/ Muutamaa sanaa tuo sivistyssanakirja ei kuitenkaan tunne ja koetan selvittää ne tässä.

”Sentralismi” tarkoittaa keskitysperiaatetta, keskityspyrkimystä (varsinkin valtionhallinnossa). Demokraattisesta sentralismista täällä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Demokraattinen_sentralismi

Kaaderipolitiikasta tiedustelin eräältä valtiotieteiden tohtorilta. Hän vastasi seuraavasti:

”Sana kaaderi (venäjäksi kadr, saksaksi der Kader) tulee ranskalaisesta sotilastermistä cadre (kehys, runko), joka tarkoittaa sotajoukon kantahenkilöstöä. Kommunistien sanastossa kaaderi viittaa sekä vastuunalaiseen puoluetyöntekijään (Kaaderit ratkaisevat kaiken!) että joukkoon (Hän kuuluu puoluekaaderiin).

Kaaderipolitiikasta ryhdyttiin puhumaan 1930-luvulla Stalinin Neuvostoliitossa. Se tarkoitti henkilötietojen kokoamista kommunistisen puolueen jäsenistä ja heidän sijoittelua kunkin ominaisuuksia vastaavaan puoluetyöhön. Kolikon kääntöpuolena oli puolueen rivien puhdistus epäilyttävistä henkilöistä ja henkilötietojen käyttö terrorin todistusaineistona. Kaaderipolitiikkaa sovellettiin myös Suomen Kommunistisen Puolueen jäsenistöön, kun puolue oli saanut toimintaoikeuden Suomessa jatkosodan jälkeen.”

Kielitoimiston sanakirjan mukaan ”taantumus” tarkoittaa poliittisessa kielenkäytössä edistyksen vastustamista ja vanhoillisuutta. Marksilaiset tarkoittavat ”taantumuksellisella” oikeistolaista ja porvarillista.

”Ykseys” tarkoittaa, että jotakin tai jokin on (vain) yksi, esim. ”Jumalan ykseys”. ”Ykseys” voi tarkoittaa myös osista koostuvaa kiinteää kokonaisuutta tai yhteenliittymää kuten puhuttaessa ruumiin ja sielun ykseydestä. Käsitteestä lisää täällä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ykseys

"Suojektiivisuus" on sana, jota en minä eivätkä sanakirjat tunne.

Sanakirjoja:

Kielitoimiston sanakirja. 3. osaa / [toimitus: Eija-Riitta Grönros ... et al.]
Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino)

Gummeruksen suuri sivistyssanakirja / Timo Nurmi ..
2. p. 2001. - 6. p. 2004
Jyväskylä : Helsinki : Gummerus, 2001

Lisää kaaderipolitiikasta:

Krekola, Joni
Stalinismin lyhyt kurssi : suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926-1938 / Joni Krekola
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006 (Hakapaino)

Kommentit (0)

Vastauksesi