Mitä tarkoittaa sana ahva.Liittyykö jotenkin Pohjoiseen ja pakkaseen?

Mitä tarkoittaa sana ahva.Liittyykö jotenkin Pohjoiseen ja pakkaseen?

Saisinko vastauksen myös sähköpostiini. Kiitos.

3 vastausta

Sana ahva (ahava) tunnetaan ennen kaikkea suomen kielen pohjoisissa murteissa. Sana voi tarkoittaa eri esiintymisalueilla kevättuulta tai kylmää, purevaa kevättuulta. Sanaa on käytetty myös merkityksessä ’rusketus’.

Sanan tarkempia esiintymisalueita ja sen käyttöä voitte tutkia Kotimaisten kielten keskuksen Suomen murteiden sanakirjan verkkoversiosta, johon on linkki alla.

Kommentit (0)
09.10.201912:04
24891
16

Asia olisi kyllä helposti selvinnyt myös vanhasta kunnon Nykysuomen sanakirjasta (1951 - 1961), joka sisältää verrattomasti laajemman sana-aineiston kuin Kielitoimiston sanakirja:

ahva = ahava 1. [merkitys]

ahava 1. kuiva, kylmä kevättuuli  [Esimerkkejä käytöstä:]  Ahavan päivettämät kasvot. Ahavan purema merimies. Ahavassa kuivattu liha. Yhdyssanana: kevätahava.

Toivo Vuorelan Kansanperinteen sanakirja (1979, 1981) puolestaan antaa seuraavan määritelmän:

ahava kuiva ja kylmä, ihoa ruskettava ja sierottava kevättuuli, joka sopi mm. kalan ja lihan kuivattamiseen.

Saman lähteen mukaan Kainuun, Peräpohjolan ja Länsipohjan kansankulttuurin perinnealueilla sanasta on käytetty muotoa ahva.

Pohjois-Karjalan kansankulttuurialueella ahavakala tai ahvakala on tarkoittanut pari viikkoa runsaassa suolassa pidettyä, ahavassa kuivattua kalaa ja ahavaliha tai ahvaliha kevättuulessa eli ahavassa pitkään kuivattua, keitettynä syötyä suolalihaa. Peräpohjolassa ahvaleiväksi on kutsuttu keväällä kesäkäyttöä varten leivottua, mureaksi kuivatettua leipää. 

---

Lisättäköön vielä, että 1800-luvulta lähtien Ahvenanmaan nimen alkuosan selitykseksi on ehdotettu kantaskandinaavin vettä merkitsevää sanaa *ahva. Tämän tulkinnan mukaan Ahvenanmaa siis tarkoittaisi "Vesimaata". Ahvenanmaan merkitystä ei kuitenkaan ole sitovasti pystytty osoittamaan (tästä Suomalainen paikannimikirja, 2007).

Kommentit (0)

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisema Suomen murteiden sanakirja on tutustumisen arvoinen julkaisu ja tarjoaa tässäkin tapauksessa kiitettävän määrän esimerkkejä. Lisäksi se on verkkosanakirjana helposti kenen tahansa käytettävissä, jos verkkotyhteys toimii.

http://kaino.kotus.fi/sms/?p=article&word=ahva&sms_id=SMS_bbe6e6b20a4102... 7

http://kaino.kotus.fi/sms/?p=main

 

Kommentit (0)

Vastauksesi