Mitä tarkoittaa pöljä ja mistä sana on peräisin?

Mitä tarkoittaa pöljä ja mistä sana on peräisin?

Vastaus

Pöljä tarkoittaa samaa kuin typerä, hölmö, pöhkö, pölhö tai tollo. Sanan kirjallinen ensiesiintymä on Lönnrotin sanakirjassa vuodelta 1880. Sana on siis verrattain nuori. Murteissa sanan esiintymisalue on Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Peräpohjola sekä näiden lähialueet.

Sanan alkuperästä ei ole tietoa, mutta sana liittyy selvästi samaan luovaan sanailukenttään kuin pöhkö, pöhlö, pölhö, pöllö, pölvästi (esiintyy kirjallisesti jo vuonna 1745 Jusleniuksen sanakirjassa, levikkialue lähinnä länsimurteissa) sekä pölvänä.

Lähteet:
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (http://www.kotus.fi/)
Häkkinen, Kaisa: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, 2004.
Suomen sanojen alkuperä. 2: L-P: etymologinen sanakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995.

Kommentit (0)

Vastauksesi