Mitä tarkoittaa myrkkypilleripuolustus? Mitä se sisältää? Jotenkin se koskee...

Mitä tarkoittaa myrkkypilleripuolustus? Mitä se sisältää? Jotenkin se koskee...

Vastaus

Myrkkypilleri (tai myrkkypilleripuolustus) tarkoittaa Suomessa osakeyhtiön, sekä yksityisen että julkisen, yhtiöjärjestykseen otettuja määräyksiä, joiden perusteella osakkeenomistajalla on velvollisuus tarjoutua ostamaan yhtiön kaikki osakkeet hänen omis¬tusosuutensa tai äänimääränsä saavuttaessa yhtiöjärjestyksessä säädetyn, lakisääteistä alemman rajan. Kyseessä on siis lunastusvelvollisuusrajaa alentava yhtiöjärjestysmääräys.

Myrkkypillerillä on tarkoitus hankaloittaa määräysvallan hankkimista yhtiössä korottamalla määräysvallan saavuttamiseksi tarvittavien osakkeiden suhteellista osuutta ja toisaalta tarjota osakkeenomistajille ulospääsymahdollisuus yhtiöstä, jossa määräysvalta on vaihtunut tai johon on muodostunut merkittävä vähemmistö. Koska myrkkypillerin ottaa käyttöön yhtiöjärjestyksen muutoksella omistajakunta, myrkkypilleri palvelee lähtökohtaisesti heidän etuaan.

Myrkkypilleri-käsite on pidettävä erillään Yhdysvalloissa käytetyistä poison pill -järjestelyistä, jotka ovat tyypillisesti jo valtauksen alettua käynnistyviä, yrityksen toimivan johdon käyttämiä keinoja torjua valtaus. Poison pill -järjestelyjen tarkoitus on tehdä määräysvalta-aseman hankkiminen huomattavasti hankalammaksi valtaajan omistuksen arvon laskemiseen johtavalla suunnatulla osakeannilla. Toisin kuin myrkkypilleri, erilaiset poison pill -menetelmät tekevät määräysvallan hankkimisen käytännössä mahdottomaksi, eivätkä ne välttämättä tarjoa osakkeenomistajille keinoja irrottautua yhtiöstä, mikä taas on myrkkypillerin keskeinen tarkoitus.

Lähde:

Raade, Paul: Suomalainen myrkkypilleri eli omistusoikeuteen kytketty lunastusvelvollisuus osakeyhtiössä. Referee-artikkeli. Helmikuu 2010. Julkaistu Edilexissä 26.2.2010, www.edilex.fi/lakikirjasto/6830. Julkaistu aiemmin: Helsinki Law Review 2010.

Kommentit (0)

Vastauksesi