Mitä tarkoittaa musiikkitermi uptempo?

Mitä tarkoittaa musiikkitermi uptempo?

Nykyisin englannin- ja jonkin verran myös suomenkielessä käytetään joistakin musiikkikappaleista termiä up tempo. Kyllähän siitä jonkinlaisen käsityksen saa ihan arvaamallakin, että mistään hautajaismusiikista ei ole kyse, mutta onko tuolle termille olemassa mitään tarkempaa määritelmää?

Vastaus

Uptempo tarkoittaa nopeaa tai nopeutettua tempoa. Termiä voidaan käyttää myös nopeatahtista elektronista musiikkia koskevana yleiskäsitteenä.

Englanniksi:

Uptempo= a fast, lively, or increased tempo or played or done in such a tempo.It is also used as an umbrella term for a quick-paced electronic music style.

Up-tempo = In popular music forms (typically in jazz or dance music) a composition with a fast or bright tempo.

Kommentit (0)

Vastauksesi