mitä tarkoittaa merkki 2h 08.00-18.00. Mikä ero on pysäköinti tai pysähtyminen...

mitä tarkoittaa merkki 2h 08.00-18.00. Mikä ero on pysäköinti tai pysähtyminen...

mitä tarkoittaa merkki 2h 08.00-18.00. Mikä ero on pysäköinti tai pysähtyminen parkkialueella?
annetaanko sakko jos on pysähtynyt alle viisi minuuttia parkkipaikalle missä on pysäköinti kielto?
Eikä pysähdyskielto.
Epätietoinen

Vastaus

Jos kuvailemasi lisäkilven alkuosa (2h; lisäkilpi 854; "aikarajoitus") esiintyy "pysäköinti kielletty"-merkin (merkki 372) kanssa, se kertoo, että ainoastaan kahden tunnin ylittävä pysäköinti on kielletty. Jos se taas esiintyy jonkin pysäköintipaikkaa ilmaisevan merkin kanssa (merkit 520, 521 ja 521a-521c), se kertoo, että paikalle saa pysäköidä vain kahdeksi tunniksi. Lisäkilven loppuosa (8 - 18; lisäkilpi 851, 852 tai 853; "voimassaoloaika") taas kertoo, että liikennemerkki, jonka kanssa se esiintyy, on voimassa 8 - 18 välisenä aikana: jos 8 - 18 on kirjoitettu mustalla ja ilman sulkuja, voimassaoloaika koskee arkipäivää, jos mustalla ja sulkujen sisälle, arkilauantaita, ja jos punaisella, sunnuntaita tai muuta pyhäpäivää. Jos siis lisäkilpi on yhdessä esimerkiksi "pysäköinti kielletty"-merkin kanssa ja 8 - 18 on kirjoitettu punaisella, kahta tuntia pidempi pysäköinti on kielletty silloin sunnuntaina tai pyhäpäivänä aamukahdeksan ja iltakuuden välisenä aikana.

Oikeastaan pysäköintiä ei erotella pysähtymisestä, vaan pysäyttämisestä. Pysäköinniksi luetaan kaikki ajoneuvon seisottaminen kuljettajineen tai ilman kuljettajaa paitsi pysäyttäminen: pysäyttämiseksi taas lasketaan lyhytaikainen ajoneuvon seisottaminen siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Pysäyttämiselle ei siis ole määritelty tarkkaa aikarajaa, mutta sen sijaan tärkeää on, mitä auton seistessä tehdään: jos siis auto pysähtyy, jotta kuljettaja voisi käydä pikaisesti kioskilla tai vaikka vain polttaa tupakan, kyse on lain kannalta pysäköinnistä. Pysäköinnin ja pysäyttämisen lisäksi auto voi joutua pysähtymään liikenteen kulkuun liittyvistä syistä, esimerkiksi punaisen liikennevalon tai suojatielle astuvan jalankulkijan takia.

Pysäköintikieltoalueella auton saa pysäyttää, muttei pysäköidä, kun taas pysäyttämiskieltoalueella ei saa pysäyttää eikä pysäköidä. Pysähtymiskieltoa laissa taas ei tunneta. Pysäköintikieltoalueella saat siis päästää jonkun pois autosta, ottaa jonkun kyytiin, laittaa tavaraa autoon tai ottaa tavaraa autosta. Sen sijaan viiden minuutin tupakkatauosta sakon voi kyllä pysäköintikieltoalueella saada. Liikenteen kulusta johtuviin pysähdyksiin pysäköinti- tai pysäyttämiskielto taas ei vaikuta. Jos siis Juupajoen ala-asteen kaikki oppilaat lähtevät juuri ylittämään suojatietä, saat pysäköinti- tai pysäyttämiskiellosta huolimatta pysähtyä suojatien eteen niin kauaksi aikaa kuin heiltä suojatien ylittämiseen menee - vaikka puoleksi tunniksi.

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182?search
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

Kommentit (0)

Vastauksesi