Mitä tarkoittaa kun veneilyn yhteydessä sanotaan, että vene nousee plaaniin?

Mitä tarkoittaa kun veneilyn yhteydessä sanotaan, että vene nousee plaaniin?

Mitä tarkoittaa kun veneilyn yhteydessä sanotaan, että vene nousee plaaniin? Mistä sana tulee, onko se vain sanonta?

Vastaus

Latinankielen sana ”planus, -um” merkitsee sileää, tasaista, laakeaa. Suomeksi plaanata merkitsee liukumista. Sanotaan myös ”nousta plaaniin”.
Veneilyterminä puhutaan plaanaamisesta ja noususta plaaniin. Plaanaaminen tarkoittaa sitä, että lisätään runsaasti vauhtia aallokon ja tuulen avulla; vene kulkee yli runkonopeuden.

"Illustrerat segelsportlexikon" selittää plaanaamista seuraavasti: vene liikkuu osittain dynaamisen nostovoiman avulla, jolloin sen märkäpinta ja sen mukana kitka vähenee. Vene ikään kuin pääsee pakoon aiheuttamiaan aaltoja. Tasapohjaiset veneet soveltuvat erityisen hyvin plaanaukseen, ja pääsevät plaaniin jo 3-5 m/sek. tuulennopeuksilla.

Helpointa plaanaus on myötätuulessa. Plaanaus edellyttää, että:
1) miehistö siirtyy niin taakse että keula nousee ylös,
2) nostoköliä nostetaan 2/3,
3) kick-taljaa kiristetään jotta purje ei kierry ja lyö takaisin,
4) veneen on oltava mahdollisimman pystysuorassa.

Plaanaus voidaan parhaiten aloittaa tuulenpuuskan lähestyessä. Ruorimies antaa veneen vaipua tuulen mukana
samalla, kun hän löysää isopurjeen skuuttia. Gasti vetää spinnakeria hiukan tuuleen päin, pois alueelta, jolla fokka häiritsee sitä. Näin jatketaan niin kauan kuin vene plaanaa puuskassa. Kun puuska laantuu, käännetään hiukan
tuuleen samalla skuutaten isopurjetta ja spinnakeria tiukemmalle.

Lähde:Denk, Roland: Illustrerat segelsporlexikon. Spektra, 1977. ISBN 91-7136-190-1

Saimme toiselta asiakkaalta ansiokkaan lisäyksen vastaukseen:

Tarkentaisin, että vastauksessa selostetaan vain, mitä plaanaus tarkoittaa purjeveneellä liikuttaessa. Tässä yhteydessä termi on kuitenkin äärimmäisen harvoin käytetty. Päivittäisessä kielenkäytössä veneen plaanaamisella ja plaaniin nousemisella tarkoitetaan moottoriveneen nousua "kyntöasennosta" veden päälle. Tämä ei vaadi kuin riittävän tehokkaan moottorin

Kommentit (0)

Vastauksesi