Mitä tarkoittaa käytännössä diplomaattinen koskemattomuus?

Mitä tarkoittaa käytännössä diplomaattinen koskemattomuus?

Mitä tarkoittaa käytännössä diplomaattinen koskemattomuus? Mitä saa tehdä "enemmän", kuin tavan kansalainen? Voidaanko diplomaattisesta koskemattomuudesta nauttiva saada edesvastuuseen esim. rikoksista?

Vastaus

Pahoittelen vastauksen viivästymistä!

"Diplomaattiset edustajat nauttivat lähes täydellistä vapautusta vastaanottajavaltion tuomiovallasta. Diplomaattisen edustajan henkilö on koskematon. Häntä ei saa pidättää eikä hänen vapauttaan saa riistää. Vastaanottajavaltio voi koskemattomuudesta huolimatta estää diplomaatti- tai konsuliedustajan lainvastaisen toiminnan. Esimerkiksi rattijuoppouteen syylliseksi epäillyn diplomaattiedustajan auto voidaan pysäyttää ja hänen ajonsa jatkaminen estää. Edustajaa ei voida kuitenkaan velvoittaa puhallus- ja verikokeeseen.
Diplomaattinen edustaja on vapautettu pääsääntöisesti kaikista vastaanottajavaltion henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvista veroista lukuunottamatta tiettyjä välillisiä veroja, joiden osalta verovapaus myönnetään yleensä vastavuoroisuuden pohjalta. Diplomaattisella edustajalla on lisäksi oikeus tuoda maahan tullivapaasti henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut esineet."

Lähteet:

http://formin.finland.fi/public/?contentid=50522&contentlan=1&culture=fi...

http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=13943&GUID={A811E070-2712-4E7E-81DB-F223DB58CC1E}

Kommentit (0)

Vastauksesi