Mitä tarkoittaa kaikki koulun erityisluokkien nimet EMU, EMM jne. Mistä ne on...

Mitä tarkoittaa kaikki koulun erityisluokkien nimet EMU, EMM jne. Mistä ne on...

Vastaus

EAU autististen oppilaiden opetus
EHV vaikeimmin kehitysvammaisten erityisluokka
ENÄ näkövammaisten opetus
EKU kuulovammaisten opetus

EMU mukautettu opetus / erityisiä oppimisvaikeuksia
EDY dysfaattisten opetus
EVY vammautuneiden opetus yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan
EHA harjaannuttamisopetuksen opetus / kehitysvammaisten oppilaiden erityisluokka

ESY sopeutumattomien opetus yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan
EMM monimuoto-opetus, jonka oppilaat saattavat olla mistä tahansa edellä mainituista luokista

Kouluissa on myös maahanmuuttajien kasvavan määrän vuoksi perustettu maahanmuuttajien valmistavia luokkia.

Tämä käytössä oleva erityiskasvatuksen jäsentämistapa perustuu vammaisten ihmisten luokitteluun, ja kouluissa annettava erityisopetus on kehittynyt tältä pohjalta.

Reija Salaspuro-Selänne ja Sanna Soinio kirjoittavat artikkelisaan "Systeemiälykäs opettaja systeemisessä luokassa" julkaisussa Systeemiäly - Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan (Helsinki University of Technology, 2004):

"Erityisopetus on perinteisesti jaettu seuraaviin kategorioihin: näkövammaisten, kuulovammaisten, liikuntavammaisten, lievästi psyykkisesti kehitysvammaisten, vaikeasti kehitysvammaisten, puhe-, lukemis- ja kirjoitushäiriöisten ja emotionaalisesti häiriintyneiden tai sosiaalisesti sopeutumattomien opetukseen.

Vammakeskeisen jäsentelyn taustalla on olettamus, että kunkin vammaryhmän kasvatukselliset ongelmat ovat yhdenmukaisia ja liian vaikeita ratkaistaviksi yleisopetuksessa. Vammakeskeinen erityiskasvatuksen luokittelu konkretisoituu erityisopetuksessa vammalähtöisiin opetussuunnitelmiin ja opetusjärjestelyihin.

Lähteet:
http://www.systemsintelligence.tkk.fi/salaspuro8.doc
http://www.iwn.fi/pielavedenkoulut/laurinpuro/mukautettu.html
http://209.85.129.132/search?q=cache:O3DR7Ei9DIQJ:137.163.30.62/hela/hel...

Kommentit (0)

Vastauksesi