Mitä tarkoittaa huono itsetunto?

Mitä tarkoittaa huono itsetunto?

Olen kuullut somessa usein jollakin olevan huono itsetunto kun tekee sitä ja sitä, vaikka mielestäni joku on vain tyhmä ja/tai itsekäs/ikävä ihminen.

Vastaus

Psykologian oppikirja, Skeema 5, määrittelee itsetunnon näin: " Itsetunto on sitä, kuinka arvokkaaksi itsensä tuntee. Ihminen jolla on hyvä itsetunto, arvostaa niitä ominaisuuksia, joita hänen minäkäsitykseensä kuuluu".  Mielen maailma 5 teoksessa todetaan lisäksi: " hyvän itsetunnon omaava hyväksyy itsensä muita madaltamatta". Oppikirjoissa ja kirjallisuudessa on pääasiassa hyvän itsetunnon määritelmiä ja henkilö, jolta kuvatut ominaisuudet puuttuvat tai jolla ne ovat vaillinaisia, on usein itsetunnoltaan huono. Itsetunto on osa minäkäsitystä ja sen kehittymiseen vaikuttavat monet seikat. Huonon itsetunnon taustalla voivat olla kielteiset elämänkokemukset ja ihmissuhteet.

Somessa kirjoittelun perusteella ei ehkä voi sanoa onko taustalla huono itsetunto vai jokin muu toimintaan vaikuttava seikka. Henkilöllä, jolla on hyvä itsetunto, ei ole tarvetta mollata tai madaltaa muita henkilöitä. Esimerkiksi Mirja Kalliopuska käsittelee Itsetunto teoksessaan myös empatiaa ja toteaa mm., että "Terveeseen itsetuntoon liittyy kyky asettua toisen osaan, käyttää toisen näkökulmaa ja tarkastella asioita toisen elämäntilanteesta."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi