Mitä tarkoittaa ekstemporee?

Mitä tarkoittaa ekstemporee?

Vastaus

Latinankielinen ilmaisu ex tempore tarkoittaa 'valmistautumatta, harjoittelematta'.

Kommentit (1)
Tarkemmin sanottuna taustalla lienevät latinan samat ex ja tempus. Edellinen tarkoittaa ... Tarkemmin sanottuna taustalla lienevät latinan samat ex ja tempus. Edellinen tarkoittaa -sta, -stä. Jälkimmmäinen aikaa. Ex on prepositio. Tässä yhteydessä tarkoite lienee siis ajatta (aikaa ajatella). Edesmenneiden kielten logiikka ei aina ole aivan suoraan yksi yhteen nykykielten kanssa. Näin varmaan olisi oman kielemmekin laita, jos vain tietäisimme siitä tuhansien vuosien takaa. Tempore on kai ablatiivi sanasta tempus. Italialainen johdos tempo musiikkiterminä on samaa perimää.
30.8.2019 19:27 Eero Tuominen 1910

Vastauksesi