Mitä tarkoittaa "ei juurikaan rahaliikennettä" rekisteröitymättömistä yhdistyksistä puhuttaessa?

Mitä tarkoittaa "ei juurikaan rahaliikennettä" rekisteröitymättömistä yhdistyksistä puhuttaessa?

Mietinnän alla se, saako rekisteröitymättömän yhdistyksen jäsenistöltä kerätä tilille tai pankkitilille rahaa esim. järjestön toiminnassa hyödynnettyjen tilojen vuokranmaksua varten? PRH:n sivulta löytyvä, otsikossa mainittu määritelmä ei tätä kerro.

Vastaus

Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen. Se ei siis voi tehdä sopimuksia ja muita oikeudellisia toimia, eikä omistaa nimissään varallisuutta. Pankkitilin avaaminen rekisteröimättömälle yhdistykselle ei ilmeisesti onnistu. Mahdolliset sitoumukset ja sopimukset tehdään jonkun yhdistyksen jäsenen nimissä yksityishenkilöinä ja lisäksi jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti kaikista yhdistyksen toimista, joista ovat olleet päättämässä tai joihin ovat osallistuneet. Käytännössä rekisteröimättömän yhdistyksen rahaliikenne jää näistä rajoitteista johtuen melko pieneksi. Sitä varmaankin tarkoitetaan PRH:n sivuilla maininnalla vähäisestä rahaliikenteestä.

Patentti- ja rekisterihallituksen neuvontapalvelusta saa apua yhdistysrekisteriin liittyvissä asioissa. Se opastaa ohjeiden pariin ja tarjoaa tietopalvelua, mutta varsinaista yhdistysjuridiikkaan liittyvää neuvontapalvelua ei tarjota.

Kommentit (0)

Vastauksesi