Mitä tarkoittaa avioehto?

Mitä tarkoittaa avioehto?

Vastaus
06.10.200915:52
24171
83

Avioehto tai avioehtosopimus tarkoittaa sitä, että puolisot allekirjoittavat ennen avioliittoa tai avioliiton aikana sopimuksen, jonka mukaan kummallakaan ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai johonkin tiettyyn osaan omaisuutta. Taustalla on se, että ilman avioehtosopimusta avioerotilanteessa puolisoiden yhteen laskettu omaisuus jaetaan heidän kesken, pääperiaatteen mukaan tasan. Jos esimerkiksi toisella aviopuolisolla on omaisuutta 200 000 euroa ja toisella 100 000, ilman avioehtosopimusta ne lasketaan yhteen ja jaetaan tasan, jolloin kumpikin saa 150 000 euroa.

Avioehtosopimus tehdään kirjallisesti, aviopuolisot allekirjoittavat ja päiväävät sen, ja kaksi esteetöntä todistajaa vielä todistavat sen oikeaksi. Lain voiman avioehtosopimus saa vasta, kun se toimitetaan maistraattiin. Jos sitten myöhemmin avioparille tulee ero, omaisuuden jakamisessa noudatetaan avioehtosopimusta. Sopimuksesta voidaan poiketa oikeudessa, jos se olisi ilmeisen kohtuuton, esimerkiksi ettei toiselle puolisolle jäisi yhtään mitään omaisuutta ja toiselle paljon.

Lisää tietoa avioehtosopimuksesta löytyy oikeusministeriön sivuilta osoitteesta http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Avioliittolaki/Puolisoidenom... ja maistraattine sivuilta osoitteesta http://www.maistraatti.fi/avioehto.html.

Kommentit (0)

Vastauksesi