Mitä tarkoittaa antikvaarinen?

Mitä tarkoittaa antikvaarinen?

2 vastausta

Veli Valpolan Suuren sivistyssanakirjan mukaan sana antikvaarinen tarkoittaa vanhaa, ikänsä vuoksi kiinnostavaa tai arvokasta. Sana tarkoittaa varsinkin kirjoista puhuttaessa myös käytettyä.

Kommentit (0)
13.08.201712:07
6984
20

Tulkoon mainituksi, että sanalla antikvaarinen on myös historiaan liittyvä spesifi erityismerkitys:

Ruotsissa heräsi ns. suurvalta-aikana 1600-luvulla oppineiden mielenkiinto muinaisjäännöksiä kuten esim. riimukiviä kohtaan. Kiviä ja niiden kirjoituksia ei juuri käytetty historiankirjoituksen lähteinä, vaan niihin kohdistunut kiinnostus oli luonteeltaan antikvaarista: pääpaino oli tällaisten esineellisten muinaismuistojen, antikviteettien, keräämisessä ja julkaisemisessa. Vuonna 1667 Ruotsissa muodostettiin erityinen virasto, antikviteettikollegio, jonka tehtäviin kuului muinaismuistojen etsintä ja järjestely sekä Pohjoismaiden vanhan kirjallisuuden ja Ruotsin varhaishistorian tutkimus. Sen työn jatkaja on 1700-luvulla perustettu Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, joka toimii edelleenkin.

Aikakauden historiaharrastus perustui siis paljolti antikvaarisiin keräyksiin. Kuningas Kustaa II Adolf antoi 1630 seuraavanlaisia ohjeita kansanperinteen keräämisestä:

"Meidän on myös tarpeen osoittaa, että esi-isämme eivät olleet barbaareja,  joiksi ulkomaalaiset tahtovat meidät nimittää - - sillä millään kansalla ei ole vanhempia muistomerkkejä kuin meillä. Siten on osoitettavissa, että me olemme vanhin kansa, siten myös meidän kielemme on vanhin. Meistä ovat muut alkuisin, me olemme kansoittaneet muut maat. - -"

Kuten näkyy, antikvaarinen harrastus liittyi kiinteästi oman maan merkitystä jokseenkin absurdisti paisuttelevaan historiankirjoitukseen, jota nimitetään gööttilaiseksi (goottiläiseksi) tai huomattavimman harjoittajansa Olof Rudbeckin mukaan rudbeckiläiseksi suuntaukseksi.

1700-luvun mittaan kriittisempi ote (mm. Sven Lagerbring, Turun akatemiassa  Algot Scarin ja H. G. Porthan ym.) alkoi lopullisesti syrjäyttää edellä kuvattua fantasioivaa historiointia.

Kommentit (0)

Vastauksesi