Mitä tarkoittaa äkämystynyt, ja missä päin suomea sitä käytetään.

Mitä tarkoittaa äkämystynyt, ja missä päin suomea sitä käytetään.

Mitä tarkoittaa äkämystynyt, ja missä päin suomea sitä käytetään. Entä mistä tulee sana pöllämystynyt?

Vastaus

Verbi äkämystyä on yhtä kuin kiukustua, suuttua, sisuuntua, sydämistyä. Näin ollen äkämystynyt olisi yhtä kuin olla kiukustunut, suuttunut, sisuuntunut, sydämistynyt. Sana alkuperää ja käyttöaluetta sanakirjat eivät paljastaneet.

Verbi pöllämystyä on yhtä kuin tyrmistyä, hölmistyä, ällistyä. Näin ollen olla pöllämystynyt on yhtä kuin olla tyrmistynyt, hölmistynyt, ällistynyt. Myöskään tämän sanan alkuperää ja käyttöaluetta sanakirjat eivät paljasta.

Lähteet: Kielitoimiston sanakirja. Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino). Osat. 2: L-R & 3: S-Ö.

Suomen kielen perussanakirja. / [toimitus: Risto Haarala, päätoimittaja ... et al.] / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki : Painatuskeskus, 1994. Osat. 2 : L-R & 3 : S-Ö.

Nykysuomen sanakirja. 3, osat 5 ja 6 : S-Ö / Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura ; päätoim.: Matti Sadeniemi. Porvoo : Hki : Juva : WSOY, 1978.

Nykysuomen sanakirja. 2, osat 3 ja 4 : L-R / [valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura ; päätoim. Matti Sadeniemi. Porvoo : Hki : WSOY, 1978.

Kommentit (0)

Vastauksesi