Mitä tarkoitetaan sanalla juokseva velkakirja? Entä solidaarisella...

Mitä tarkoitetaan sanalla juokseva velkakirja? Entä solidaarisella...

Vastaus

Velkakirjan haltijalle sekä nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetut velkakirjat ovat ns. juoksevia velkakirjoja.
http://www.laki24.fi/lave-velkakirja-juoksevatvelkakirjat.html

Solidaarisen velkavastuun tarkkaa määritelmää emme löytäneet, mutta pääajatuksena näyttää olevan, että velkoja voi periä velkaa joko yhdeltä velalliselta tai kaikilta velallisilta. Kaikki velalliset siis vastaavat velasta omasta ja toistensa puolesta:
Lähde: http://www.mm.helsinki.fi/MMEKN/opiskelu/Kauppaoikeus-Y60_Pienempi%20fon...

Katso myös:
http://www.ulapland.fi/files/20041005105422.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi