Mitä tarkoitetaan poliittisella sanalla "kestävyysvaje"?

Mitä tarkoitetaan poliittisella sanalla "kestävyysvaje"?

Vastaus

Palkansaajien tutkimuslaitos määrittää osoitteessa http://www.labour.fi/pttalkom.asp?TalkomID=101 kestävyysvajeen seuraavasti: ”Kestävyysvaje syntyy, jos julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainottamiseksi tarvittava, yli ajan vakaana pysyvä perusjäämä (julkisen sektorin tulot miinus menot ennen velanhoitokuluja) on suurempi kuin nykyinen, suhdannevaihteluista puhdistettu perusjäämä. Pitkän aikavälin kestävyyden takaavan perusjäämän tulisi komission mukaan olla noin 5,5 prosenttia BKT:sta, ja kun suhdannekorjattu julkisen sektorin perusjäämä on hiukan positiivinen, saadaan kestävyysvajeeksi 4 prosenttia BKT:sta. Tämän verran pitäisi siis veroja korottaa tai menoja supistaa tästä ikuisuuteen, jotta julkinen velka ei kasvaisi rajatta vuosisadan puolivälissä.”

Laskentatasolla kyseessä on ilmeisesti monimutkainen yhtälö, jota on selitetty osoitteesta http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/012_veroryhma/06_esitysaineisto/Kesta... löytyvässä verotyöryhmän raportissa. Suomen kestävyysvajeen suuruudesta on esiintynyt julkisuudessa toisistaan poikkeavia käsityksiä, koska kyse on osaksi siitä, miten menojen arvioidaan tulevaisuudessa kehittyvän. Väestön ikääntyminen asettaa esimerkiksi paineita, mutta on aika haastavaa arvioida sitä, missä määrin ikääntyminen lisää esimerkiksi terveyspalvelujen kuluja. Jussi Ahokas on osoitteesta http://rahajatalous.wordpress.com/2011/04/14/kestavyysvajeesta-funktiona... löytyvässä blogikirjoituksessaan kyseenalaistanut voimakkaasti valtiovarainministeriön arviot kestävyysvajeesta.

Kommentit (0)

Vastauksesi