Mitä tarkoitetaan perenniaalisella filosofialla?

Mitä tarkoitetaan perenniaalisella filosofialla?

Vastaus

Perenniaalinen filosofia (filosofia perennis) käsitteellä tarkoitetaan filosofian pysyvää läpi aikakausien ja mielipiteiden vaihtelussa säilyvää ydintä. Nimitystä ovat käyttäneet mm. skolastikot, Leibniz, Huxley ja Suomessa mm. Raili Kauppi, Juha Varto, Toivo Salonen.

Raili Kaupin määritelmä:
"Ikuinen filosofia. Näkemys filosofian tehtävistä ja filosofisen ajattelun luonteesta painottaa muuttumattomina pysyviä kysymyksenajatteluja sekä ikuisia arvoja. Ikään kuin jokaisen sukupolven on yhä uudestaan vastattava omalla tavallan ikuisiin kysymyksiin ja valittava tiensä muuttumattomina pysyvistä reunaehdoista."

Lähde: Salonen, Toivo: Filosofian sanat ja konseptit. Toim. Eleni Mizaras. Lapin yliopisto, 2003

Raili Kaupin, Juha Varton ja Toivo Salosen teoksia löytyy myös yleisistä kirjastoista. Esimerkiksi Juha Varton toimittamassa teoksessa Liikunnan filosofia : eri tarkastelukulmia on Tapio Kosken artikkeli "Liikunta ja perenniaalinen filosofia".

Filosofisen lehden Niin & Näin numerossa 2001/4 on muutama artikkeli aiheesta:
Ismo Koskinen, Filosofia perennis Raili Kaupin ajattelussa
Charles B. Schmitt, Perenniaalinen filosofia Agostino Steucosta Leibniziin

Kommentit (0)

Vastauksesi