Mitä tarkoitetaan itsenäisellä opiskelumateriaalilla?

Mitä tarkoitetaan itsenäisellä opiskelumateriaalilla?

Mitä tarkoitetaan itsenäisellä opiskelumateriaalilla? Tarkoittaako se muun muassa,
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman alkuosan täyttämistä?

Vastaus

Itsenäisellä opiskelumateriaalilla tarkoitettaneen nimensä mukaisesti sellaista materiaalia, jonka parissa opiskelija voi työskennellä ilman suoraa ohjausta. Yleisemmin käytetty termi taitaa olla itseopiskelumateriaali. Esimerkiksi kirjastossa on paljon kielikurssipaketteja, joista voi opiskella kieltä ilman opettajaa tai muutakaan ohjausta. Joissakin itseopiskelumateriaaleissa saattaa olla tehtäviä, joiden vastaukset löytyvät kirjan viimeisiltä sivuilta, jolloin opiskelija voi itse tarkistaa ne.

Itseopiskelumateriaali voi olla myös opettajan valmiiksi tuottamaa, jolloin opiskelija voi tehdä kurssiin liittyvät tehtävät haluamanaan ajankohtana. Jossakin mielessä voisi ajatella, että esimerkiksi yliopistojen kirjatenttikirjatkin ovat tavallaan itseopiskelumateriaalia tai niitä ainakin voidaan käyttää sellaisena, koska kirjoihin tutustutaan silloin omatoimisesti.

Itseopiskelumateriaaliin ei mitenkään automaattisesti sisälly opintosuunnitelman tekoa, mutta esimerkiksi joillakin yliopisto- tai muilla kursseilla sellainen saattaisi ollakin osa itsenäisesti suoritettavan kurssin tehtäviä. Kehotan tiedustelemaan asiasta tarkemmin siitä oppilaitoksesta, jossa mainitun kaltaista opiskelumuotoa tarjotaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi