Mitä tapahtuu jos psykoottinen ihminen vastustaa virkamiestä väkivaltaisesti?

Mitä tapahtuu jos psykoottinen ihminen vastustaa virkamiestä väkivaltaisesti?

Vastaus

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on rangaistava teko. Seurauksena saattaa olla vähintään neljän kuukauden vankeus. Rikosasioissa voi tuomioistuin määrätä vastaajan mielentilan tutkittavaksi. Vakavammissa rikoksissa kynnys tutkimuksen tekoon on matalampi eikä vastaajan suostumusta välttämättä tarvita. Lievissä rikoksissa vastaaja voi vastustaa mielentilatutkimukseen määräämistä. Tutkimuksen tarpeesta keskustellaan silloin puolustajan kanssa. Aina mielentilatutkimus ei ole tarpeellinen. Tuomioistuimella voi olla käytettävissään muuta selvitystä vastaajan mielentilasta.

Tuomioistuin päättää rangaistuksesta, kun se tietää onko vastaaja rikoksen tehdessään ollut syyntakeinen, alentuneesti syyntakeinen vai syyntakeeton. Syyntakeeton henkilö voidaan joissakin tapauksissa jättää tuomitsematta rangaistukseen. Tällöin tutkitaan psykiatrisen sairaanhoidon tarve.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi