Mitä symbolisia merkityksiä tai mihin asioihin kolme kolmiota liittyy...

Mitä symbolisia merkityksiä tai mihin asioihin kolme kolmiota liittyy...

Mitä symbolisia merkityksiä tai mihin asioihin kolme kolmiota liittyy? Sellainen merkki löytyy mm. Fischerin suksista ja Prisman logosta.

Vastaus

Kolmiolle voidaan antaa monia merkityksiä riippuen käyttötarkoituksesta. Perinteisiä ovat uskonnolliset merkitykset, kuten kolminaisuus, joka tunnetaan monissa uskonnoissa, esimerkkeinä kristinuskon Isä, Poika ja Pyhä henki, sekä hindulaisuuden Brahma, Vishnu ja Shiva. Kolmella kolmiolla voidaan tuoda esiin näiden kolmen suhdetta ja asemaa toisiinsa nähden ja painotuksesta riippuen sijoittaa eri osat eri kohtaan kokonaisuutta. Eräs huomioitava seikka liittyy siihen, että mainittujen logojen tavoin kolmiot asetettaessa piirtyy esiin myös neljäs, alaspäin osoittava kolmio. Tämä voidaan tulkita monin tavoin, mutta eräs varteenotettava tapa olisi kutsua sitä näiden kolmioiden maalliseksi ilmentymäksi.

Todennäköisesti mainitut yritykset eivät tuo logoillaan ensisijaisesti ilmi tätä uskonnollista tulkintaa. Prisman logo muistuttaa prismaa, jonka läpi valon eri värit tulevat esiin. Valituista väreistä esimerkiksi punainen voidaan yhdistää ruokaan. Fischerin logon kuvio voisi lasketteluun liittyen kuvata vuorta tai vuoristoa.

Nämä merkitykset voimme toki edelleen yhdistää kolmion abstrakteihin tulkintoihin. Prismassa yksi valon säde eriytyy moneksi väriksi ja vuori on perinteisesti myös kolminaisuuden ja ylöspäin pyrkivän kehityksen symboleja.

Eräs tulkintatapa on myös katsoa erityisesti kolmion keskellä olevia ylös ja alas osoittavia kolmioita. Ylempi tarkoittaa siinä tapauksessa maskuliinista energiaa ja alempi feminiinistä. Näiden eräät sovellukset voimme nähdä käsitteissä, kuten taivaan isä ja äiti maa. Käsitteitä ylempi ja alempi ei pidä tulkita arvojärjestyksenä

Lisää luettavaa:

Tresidder, Jack (edit.): The complete dictionary of symbols in myth, art and literature, Duncan Baird, cop. 2004
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1715764__Scomplete+dictiona...

Tresidder, Jack: 1001 symbolia : kuvitettu opas symbolien maailmaan, Karisto, 2004
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1691518__S1001+symbolia__Or...

Symbolit & merkit , Gummerus, 2009
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1937673__SSymbolit+%26+merk...

Kommentit (0)

Vastauksesi