Mitä Suomen viranomaisten säänökset sanovat norsujen (Elephantidae) ja minkä...

Mitä Suomen viranomaisten säänökset sanovat norsujen (Elephantidae) ja minkä...

Mitä Suomen viranomaisten säänökset sanovat norsujen (Elephantidae) ja minkä tahansa nykyisten lajien eli aasiannorsun (Elephas maximus), eli savanninorsun (Loxodonta africana) ja metsänorsun (Loxodonta cyclotis) pitämisestä kotieläimenä? Onko laillista ostaa norsu esimerkiksi Euroopan Unionin alueelta jos sellainen olisi jossain myynnissä? Onko suomessa nykyään missään norsuja?

Vastaus

Suomen laki ei määrää mitään nimenomaisesti norsujen suhteen. Kotieläinten hankintaan liittyen eläinsuojelulaissa todetaan, että "luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen elätettäväksi on kielletty". Eli ilmeisesti eläinkaupasta tms. hankitun norsun ostoon ei ole estettä. Tarkempia tietoja norsukaupan laillisuudesta en löytänyt.

Suomessa norsuja ei ole kotieläiminä. Suomen ainoa norsu oli vuonna 2006 kuollut Vanni.

Lähteet:
Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247?search%5Btype%5D=pik...

Wikipedia: Vanni
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vanni

Kommentit (0)

Vastauksesi