Mitä Suomen uskonnollista juhlapäivää vastaa katolisissa maissa vietettävä...

Mitä Suomen uskonnollista juhlapäivää vastaa katolisissa maissa vietettävä...

Vastaus

Kristuksen ruumiin juhlaa (corpus Christi) vietetään kolminaisuudenpäivän jälkeisenä torstaina eli kymmenen päivää jälkeen helluntaisunnuntain. Siellä missä kyseinen päivä ei ole vapaa, juhla voidaan siirtää seuraavaksi sunnuntaiksi (näin esim. Suomen roomalaiskatolisessa hiippakunnassa).

Esimerkiksi v. 2012 järjestys oli seuraava:

helluntai 27.5.
kolminaisuudenpäivä 3.6.
kolminaisuudenpäivän jälkeinen torstai 7.6.
Corpus Christi Suomessa 10.6.

On vaikea sanoa, mitä suomalaista kirkollista juhlaa Corpus Christi vastaisi.

Vaikka luterilainen ehtollisopetus ei kovin paljon poikkeakaan roomalaiskatolisen kirkon opista - oikea luterilainen oppi on, että Kristus on todella läsnä siunatussa leivässä ja viinissä - on ajatukseen ehtoollisaineiden palvonnasta varsinaisen käytön ulkopuolella suhtauduttu epäluuloisesti. Uskonpuhdistaja Luther torjui jo v. 1523 Corpus Christi -päivän kokonaan, mutta siitä huolimatta se säilyi monissa 1500-luvun saksalaisissa luterilaisissa kalentereissa kuitenkin sillä lisähuomautuksella, että ehtoollisaineita ei saanut asettaa näytteille eikä kantaa kulkueissa. Pääpainon oli oltava Jumalan sanan julistuksessa ja ehtoollisen viettämisessä. Ruotsissa suhtautuminen Corpus Christi -juhlaan oli 1500-luvulla horjuvaa. Vuoden 1526 ruotsinkielisen uuden testamentin pyhäpäiväluetteloon se sisältyi ("Helge Lecamedagh"), vuonna 1540 julkaistu Articuli Ordinantiae suoraan kielsi sen vieton. Kuningas Juhana III (1568-1592) oli halukas palauttamaan vanhoja kirkollisia periaatteita ja vuonna 1575 julkaistussa Nova ordinantia -nimisessä täydentävässä kirkkojärjestyksessä tämä juhla mainittiin pakollisena.
Suomessa Mikael Agricola sisällytti rukouskirjaansa Corpus Christi -juhlaan liittyvää ainesta ("Pyhän lihan päivä"). Piispa Paavali Juusten otti vuonna 1575 julkaisemaansa suomenkieliseen messukirjaan Corpus Christi -juhlan perinteisen aineiston ehtoollisjumalanpalveluksen kaavan malliteksteiksi. Myöhemmin viittaukset juhlaan ovat hävinneet.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ehtoolliselle on omistettu kiirastorstain liturginen aineisto

http://evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0037

Käytännössä kiirastorstai liittyy selvästi pääsisäisen viettoon, minkä vuoksi sitä ei ole helppo pitää Corpus Christi -juhlan vastineena. Sama seikka on varmaan vaikuttanut siihen, että roomalaiskatolinen kirkko on kehitellyt ja säilyttänyt tämän juhlan kiirastorstain ohella.

Martling, Carl Henrik
Kyrkans år och dagar. - Verbum, 1993.

Parvio, Martti
Paavali Juusten ja hänen messunsa : liturgiahistoriallinen tutkimus. - Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1978.

Kommentit (0)

Vastauksesi