Mitä Suomen laki sanoo lapsiin kohdistuvasta väkivallasta koulussa?

Mitä Suomen laki sanoo lapsiin kohdistuvasta väkivallasta koulussa?

Ylipäätään jos koulussa potkitaan toista oppilasta päähän ja hänelle tulee fyysisiä vaurioita tai päänsärkyä huimausta yms. Monessa koulussa asioihin ei puututa tarpeeksi ja minusta se on huolestuttavaa

Vastaus

Väkivalta ei ole hyväksyttävää, kohdistuu se sitten lapsiin tai aikuisiin. Jo perustuslakimme edellyttää jokaiselle oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Laissa on pykälänsä pahoinpitelylle, lievälle pahoinpitelylle ja törkeälle pahoinpitelylle. Fyysistä väkivaltaa on monenlaista ja tapauskohtaisesti tutkitaan täyttyvätkö rikoksen tuntomerkit.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Sen mukaan oppilasta on suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Myös koulun järjestyssäännöillä pyritään turvallisuuden varmistamiseen. Laissa on mainittu erilaisia kurinpidollisia toimenpiteitä häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan osalta.

Olet aivan oikeassa siinä, että asia on tärkeä. Täydellistä valvontaa on toki vaikea järjestää eivätkä opettajat aina huomaa tilanteita. Kouluissa väkivalta liittyy usein kiusaamiseen. Kiusaamista pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, mm. tukioppilastoiminnalla ja koulun ja kotien yhteistyöllä. Lainsäädännöstä ja kiusaamiseen puuttumisesta voi lukea lisää Sari Huhtalan ja Tuula Pölläsen laatimasta opinnäytetyöstä Lainsäädäntö koulukiusaamisen ehkäisijänä.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi