Mitä Suomen lainsäädäntö sanoo osittain tai täysin itsestään ajavista autoista, robottiautoista?

Mitä Suomen lainsäädäntö sanoo osittain tai täysin itsestään ajavista autoista, robottiautoista?

Vastaus

Nykyinen lainsäädäntö ei toistaiseksi oikein mitään. Tekniikka kehittyy niin nopeaan tahtiin, ettei hitaasti etenevä lainsäädäntötyö aina reagoi kovin pian.

Wikipedian artikkelin mukaan robottiautokysymykseen on kuitenkin herätty jo vuonna 2013. Silloin Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelun, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ilman kuljettajaa liikkuvat robottiautot rajatulla alueella ja aikanaan yleisessä tieliikenteessä. Tavallaan voimassa oleva tieliikennelaki jo edesauttaa robottiautoilua. Kun Trafi vuosia sitten käynnisti robottiautokokeilua, oltiin varmoja, että hanke vaatisi lainmuutoksen. Laki kuitenkin määritteli ajoneuvon seuraavasti: Ajoneuvolla tarkoitetaan "maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kiskoilla". Toisin kuin monen muun maan laissa, ei suomalaisessa lakitekstissä lue, että auton sisällä pitäisi olla kuljettaja. Joka tapauksessa robottiliikenne vaatii tarkistuksia lainsäädäntöön, mm. vastuukysymyksiin ja vakuutuksiin liittyen. Uuden tieliikennelain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Viime vuonna laadittua esitystä tieliikennelaiksi voi tarkastella Valtioneuvoston verkkosivuilla.

Kommentit (0)

Vastauksesi