Mitä selitysteoksia on julkaistu koskien oikeudenkäymiskaarta?

Mitä selitysteoksia on julkaistu koskien oikeudenkäymiskaarta?

Vastaus

Oikeudenkäymiskaari on yleislaki, joka sisältää keskeiset säännökset sekä siviili- että rikosprosessimenettelystä. Oikeudenkäymiskaaresta ei löydy yhtä kaiken kattavaa kommentaariteosta.

Oikeudenkäymiskaarta käsitellään seuraavissa teoksissa:

Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään. Nide 2 : Rikos- ja prosessioikeus sekä julkisoikeus / toimittanut Pekka Timonen
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C%7CRb1043982%7CSjohdatus+proses...

Johdatus Suomen rikos- ja prosessioikeuteen / Hannu Takala
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C%7CRb1539957%7CSjohdatus+proses...

Uusi turvaamistoimilainsäädäntö selityksineen : oikeudenkäymiskaaren uusi 7 luku sekä ulosottola in 7 luvun uusitut säännökset kommentoituina / Erkki Havansi
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C%7CRb1282876%7CSUusi+turvaamist...

Helmet-hausta löytyy lisäksi lukuisia teoksia hauilla prosessioikeus ja oikeudenkäynti

Oikeudenkäymiskaaren lukuisia pykäliä on uusittu ja uusia pykäliä tullut voimaan. Näiden osalta löytyy hallituksen esityksiä oikeudenkäymiskaaren lopusta. Hallituksen esitykset vievät eduskunnan sivuille, josta tekstit ovat luettavissa.
Oikeudenkäymiskaari
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000

Helsingin yliopiston Helka-tietokannasta löytyy lähinnä vanhempia oikeudenkäymiskaaren liittyviä teoksia.
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=oikeudenk%C3...

Kommentit (0)

Vastauksesi