Mitä se teknisesti tarkoittaa että aine on läpinäkyvä?

Mitä se teknisesti tarkoittaa että aine on läpinäkyvä?

Mitä se teknisesti tarkoittaa että aine on läpinäkyvä? Eli miksi valonsäteet pääsevät lasin läpi mutteivat raudan läpi?

Vastaus

Suurin osa läpinäkyvistä aineistahan on nestemäisiä tai kaasumaisia. Kiinteässä tilassa aineen osaset ovat yleensä hyvin tiukasti ja järjestäytyneesti kiinni toisissaan. Tällöin valonsäteet eivät yksinkertaisesti pysty läpäisemään ainetta. Nesteissä ja kaasuissa atomit taas muodostavat paljon höllemmän rakenteen, josta valonsäteetkin pääsevät helpommin lävitse.

Jos valonsäde sitten sattuu törmäämään matkallaan aineeseen tai oikeastaan sen elektroniverhoon, elektronit reagoivat eri tavalla valoon riippuen aineen laadusta. Joidenkin aineiden elektronit pystyvät nappaamaan valonsäteen energian itseensä, joidenkin eivät. Ne valonsäteet, joita elektronit eivät saa napattua, jatkavat matkaansa aineen läpi. Ne valonsäteet, jotka jäävät jonkin elektronin koukkuun, muuttuvat lämmöksi, varastoituvat joksikin aikaa elektroniin tai sitten heijastuvat takaisin. Useimmiten jonkin aineen elektronit reagoivat eri tavoilla erilaisiin valonsäteisiin. Tällöin niiden lävitsensä päästämä valo näyttää värilliseltä.

Lasi onkin sitten rakenteeltaan mielenkiintoinen aine, sillä se muistuttaa tietyiltä osin kiinteitä aineita, mutta toisaalta taas myös nesteitä. Lasimainen olotila saavutetaan vain tietyissä olosuhteissa, kun kuumaa nestettä jäähdytetään äkillisesti. Tällöin aine ei ehdi järjestyä täysin kiinteäksi, vaan jää ikään kuin kiinteän ja nestemäisen aineen välimastoon. Läpinäkyvyydeltään lasi muistuttaakin enemmän nestemäistä kuin kiinteää ainetta.

Lähde:
http://science.howstuffworks.com/question404.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi