Mitä sanktioita uuden lain mukaan on jos ei ilmoita isännöitsijälle...

Mitä sanktioita uuden lain mukaan on jos ei ilmoita isännöitsijälle...

Vastaus

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Laki sisältää osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuuden yhtiölle (hallitukselle tai isännöitsijälle) asunnossa tapahtuvista kunnostus- ja muutostöistä. Tällä pyritään turvaamaan se, että asunto-osakeyhtiö voi valvoa töiden tekemistä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599
http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Lakihankkeet/Yhtiooikeus/Uusiasunt...
Uudessa laissa ei kuitenkaan ole mainintaa erityisistä sanktioista osakkaalle, joka laiminlyö remontti-ilmoituksen tekemisen. Toistaiseksi lain tulkinta ei ole ollut kaikilta osin selkeää ja selkiytynee vasta oikeuden ennakkotapausten myötä. Jokaisen asunto-osakeyhtiön velvollisuus on järjestää muutostyön valvonta ja luvaton remontti voidaan keskeyttää. Yhtiö voi myös vaatia luvatta tehtyjen muutosten saattamista ennalleen osakkaan kustannuksella. Erilaisia tämän lainkohdan tulkintoja löytyy esim. netin keskustelupalstoilta : http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=166927
http://www.tulevaisuudenisannointi.fi/2010/orava.php
http://www.lapinisannointikeskus.fi/huolto%20ja%20korjaus/muutostoista.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi