Mitä Raamattu sanoo avioliitosta?

Mitä Raamattu sanoo avioliitosta?

Viime aikoina on paljon puhuttu sukupuolineutraalista avioliittolaista. Monet perustelevat kielteisen kantansa Raamatun sanomaan.

Vastaus

Tästä asiasta teologit ja maallikot ovat kiistelleet ennen ja kiistelevät nykyisin. Tämä  vastaus ottaa esiin joitakin näkökulmia, mutta ei ole kattava eikä omaa mitään erityistä raamatuntuntemuksellista pätevyyttä. Sukupuolineutraalista avioliitosta ei luonnollisesti Raamatussa puhuta, siellä ei käytetä edes sanaa avioliitto. Raamatun ajan maailmassa puhuttiin miehestä ja vaimosta ja heidän välisestään liiitosta. Yhteisön tunnustamille mies- tai naisparien liitoille ei Raamatun ajan maailmassa ollut nimeä.  

Ensimmäinen ihminen (mies) lausuu nähdessään itsensä kaltaisen kumppanin : ”Tämä se on, tämä on luu .minun luustani ja liha minun lihastani". Myöhemmin samassa tekstissä todetaan ”Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja liittyköön vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi”.  (1 Moos. 2 : 24)-Näitä sanoja on pidetty eräänlaisina avioliiton syntysanoina.  Vanhan testamentin ihmiset elivät paimentolaisyhteisöissä, jotka hyväksyivät moniavioisuuden. Säädösten mukaan miehen oli kuitenkin kohdeltava vaimoaan / vaimojaan kunnioittavasti ja tasapuolisesti. Seksi oli naiselle sallittua vain avioliitossa, mies saattoi harrastaa seksiä paitsi vaimojensa myös orjattariensa kanssa. Vanhan testamentin teksteissä korostetaan kuitenkin seksuaalisuuden tärkeyttä avioliitossa. Ei pelkästään miehen vaan myös naisen oikeutena Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että nuoren aviomiehen ei tarvinnut lähteä sotaan ”hän saa vuoden ajan olla vapaa ja pysyä kotona vaimonsa ilona”. (5 Moos 24:5).  Oletettiin myös, että moniavioisissa liitoissa kaikki vaimot saavat osansa tasapuolisesti. Vanhan testamentin maailma oli patriarkaattinen. Naiset olivat isänsä tai aviomiestensä omaisuutta. Mooseksen lain mukaan mies saattoi myös yksipuolisesti lopettaa avioliiton, jos vaimo ei ei enää miellyttänyt. (5. Moos. 24:1-4).

Uuden testamentin kuva avioliitosta rakentuu vanhalle perustalle. Jeesus kuitenkin torjuu ehdottomasti ajatuksen avioerosta. ”Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." (Matt. 19: 9). Huomattavaa on, että Jeesus asettaa samat vaatimukset miehille ja naisille. Hän vaatii aviollista uskollisuutta molemmilta eikä hyväksy avioeroa missään tilanteessa. Jeesuksen kaikissa puheissa painotus oli kuitenkin tuonpuoleisessa, ei niinkään moraaliopetuksessa. Kun yleisö viisastelee ja yrittää kysellä uudelleen avioituneen lesken elämäntilanteesta tuonpuoleisessa, Jeesus vastaa että siellä ei ” ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi” (Mark 12:24).  Kun puhutaan kristillisestä avioliitosta ja seksuaalisuudesta, siteeratuin Raamatun auktoriteetti lienee apostoli Paavali, jonka toteamusta ”miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen, mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa” (1 Kor. 7:1) on pidetty asketismin ilmentymänä ja näkemyksenä avioliitosta heikkojen ihmisten välttämättömänä pahana. Kyse voi olla myös  retorisesta tehokeinosta, jolla Paavali tehostaa puhettaan aviollisista velvollisuuksista ja iloista. Myös Paavali rinnastaa miehen ja vaimon aseman avioliitossa. Kummankaan ruumis ei ole omassa vallassa vaan puolison. Uskottomuuden suhteen Paavali asetti samat vaatimukset miehille ja naisille sekä tuomitsi ehdottomasti prostituution (1 Kor. 6:15-18). Huomattavaa on kuitenkin se, että hän pitää naimattomuutta hyvänä vaihtoehtona. Naimatonhan hän itsekin oli. 

Raamatun ajan ihmiset elivät toisenlaisessa maailmassa kuin me. On turha odottaa, että Raamatusta löytyisi suoraan ohje, jonka mukaan voisimme kehittää nykyistä avioliittolainsäädäntöämme.

Kommentit (0)

Vastauksesi