Mitä pitää opiskella, jotta pääsisi peruskoulun opettajaksi?

Mitä pitää opiskella, jotta pääsisi peruskoulun opettajaksi?

Mitä pitää opiskella, jotta pääsisi peruskoulun opettajaksi? Onko mitään väliä mitä aineita kirjoittaa ylioppilaskokeissa?

Vastaus

Opettajaksi opiskeleva suorittaa yliopistossa 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Luokanopettaja toimii lähinnä peruskoulun vuosiluokilla 1-6 ja opettaa pääsääntöisesti kaikkia peruskoulussa opetettavia aineita. Luokanopettajat suorittavat kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Tutkinto sisältää opettajan pedagogiset opinnot sekä peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Tutkintoon voi sisältyä myös jonkin peruskoulussa opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Tällöin luokanopettaja saa kelpoisuuden opettaa tätä ainetta myös peruskoulun vuosiluokilla 7-9.

Aineenopettajat opettavat pääasiassa yläasteella ja lukiossa. Aineenopettajan koulutuksen saaneet voivat työs-kennellä myös ammatillisissa oppilaitoksissa tai aikuiskoulutuksen parissa. Kotitalouden- ja käsityönopettajat opiskelevat kasvatustieteellisissä tiedekunnissa, muut ns. ainetiedekunnissa. Pääaineenaan opiskelijalla on yleensä opetettavan aineen perus-, aine- ja syventävät opinnot ja sivuaineenaan toisen opetettavan aineen perus- ja aine-opinnot. Opiskelijat suorittavat useimmiten kahden opetettavan aineen opinnot, mutta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat suorittavat useimmiten vain tämän yhden opetettavan aineen opinnot. Aineenopettajaksi opiskelevien tulee erikseen pyrkiä opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka suoritetaan ainetiedekunnassa suoritettavien opintojen rinnalla.

Esim. Helsingin Yliopiston Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ylioppilastutkinnosta saa pisteitä kolmesta eri arvosanasta. Äidinkielestä sekä kaksi parasta seuraavista: pitkä vieraskieli, matematiikka ja reaali. Lisäksi täytyy käydä valintakokeissa. Kannattaa tutustua eri yliopistojen tarjontaan ja pääsykokeisiin opinto-oppaista ja yliopistojen nettisivuilta. Niistä löytyy paljon hyödyllistä ja tärkeää tietoa pääsykoevaatimuksista ja esim. siitä, kuinka moni on päässyt opiskelemaan valitsemaansa alaa.

Lähteet:
http://www.oaj.fi/pls/portal/docs/PAGE/OAJ_INTERNET/01FI/05TIEDOTTEET/03...
http://www.helsinki.fi/behav/index.htm
https://www.jyu.fi/edu/
http://wwwedu.oulu.fi/
http://www.edu.utu.fi/
http://www.uta.fi/edu/

Kommentit (0)

Vastauksesi