Mitä on paradoksaalinen?

Mitä on paradoksaalinen?

Paradoksaalinen  (paradoksinen, paradoksimainen) tarkoittaa sivistysanakirjan mukaan paradoksin sisältävää, näennäisesti ristiriitaista, todellisuuden tai järjen vastaista. Paradoksi tulee kreikan kielestä paradokson , joka siis tarkoittaa näennäisesti järjenvastaista väitettä; väitettä joka näyttää olevan sekä tosi että epätosi. Fysiikassa paradoksi tarkoittaa näennäisesti luonnonlakien vastaista sääntöä tai ilmiötä.

Vastaus

Paradoksaalinen  (paradoksinen, paradoksimainen) tarkoittaa sivistysanakirjan mukaan paradoksin sisältävää, näennäisesti ristiriitaista, todellisuuden tai järjen vastaista.  Paradoksaalinen on johdettu klassisen kreikan kielen sanasta paradokson , joka siis tarkoittaa näennäisesti järjenvastaista väitettä; väitettä joka näyttää olevan sekä tosi että epätosi. Fysiikassa paradoksi tarkoittaa näennäisesti luonnonlakien vastaista sääntöä tai ilmiötä.

Kommentit (0)

Vastauksesi