Mitä ovat esimerkiksi kirjasto- ja oikeustradenomit, kun he eivät ole vain...

Mitä ovat esimerkiksi kirjasto- ja oikeustradenomit, kun he eivät ole vain...

Mitä ovat esimerkiksi kirjasto- ja oikeustradenomit, kun he eivät ole vain tavallisia tradenomeja?

Kuinka paljon jotakin erikoistumisalan opintoja tutkintoon kuuluu silloin?
Haetaanko sellaisiin koulutuksiin suoraan
vai valitaanko erikoistumisalan opintojen kuluessa, minä lukukautena?

Kuuluuko tutkintoon silloin pakollista työharjoittelua esimerkiksi joko julkisen oikeushallinnon ja kirjastotoimen palveluksessa?

Vastaus

Tradenomiksi voi opiskella 24 ammattikorkeakoulussa. Oppilaitosten opintokokonaisuudet ja koulutusohjelmat vaihtelevat. Hakija voi valita koulutusohjelman, esimerkiksi kulttuuriala, luonnontieteiden ala tai liiketalouden- ja hallinnon ala. Erikoistumisala määrittää minkälaisen ammattipätevyyden koulutus antaa.
Tradenomikoulutus on laajuudeltaan yleensä 120 opintoviikkoa ja suoritusaika noin 3,5 vuotta.

Kirjasto- ja tietopalvelualan opinnoissa keskitytään kirjastojen ja tietopalvelu-yksiköiden toimintoihin. Ammatillisia opintoja täydennetään tietoteknisillä, hallinnollisilla ja oikeudellisilla opinnoilla. Lisäksi kehitetään viestintävalmiuksia ja asiakaspalvelutaitoja. Yleensä opiskeluun liittyy työharjoittelu.

Oikeustradenomin koulutuksessa keskitytään liiketalouden opintojen jälkeen oikeudellisiin aineisiin. Opintoihin liittyy myös työelämäopinnot.

Tradenomi, kulttuuri- ja kirjastoala:
http://www.seamk.fi/?Deptid=1391
http://www.oamk.fi/koulutus_ja_hakeminen/koulutustarjonta/amk-tutkinnot/...
http://www.opiskelupaikka.fi/Koulutus/Ammattikorkeakoulu/AMK-Kulttuurial...

Oikeustradenomi, liiketalouden ja oikeustieteellisiä opintoja:
http://www.oikeustradenomi.info/
Laura Mikkolan opinnäytetyö ”Oikeustradenomikoulutus – nykytilanne ja tulevaisuus”. 2008.
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1312/Mikkola_Laur...

Yleistä tradenomikoulutuksesta:
https://extranet.tral.fi/tradenomikoulutus
Ammattikorkeakoulut, joissa voi opiskella tradenomiksi.
https://extranet.tral.fi/42

Katso myös:
http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/Haku.aspx?
messageID=1b07d3d3-ae2f-4bb4-bf76-8be6cadde114&QueryString=tradenomi
http://www.ammattikorkeakoulu.fi/tradenomi/
http://www.koulutusnetti.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi