Mitä on "viisastelu"?

Mitä on "viisastelu"?

Meidän äiti joskus moitti mitä meitä poikia näsäviisaiksi. Onko nyt kyssäriffissä käyvä "keskustelu" meidän asuinboltsin nimestä ja se kirjoittamisesta viisastelua, jonkinlaista pilkunn..sori, eiku viilausta? Pitääkö taas kysyä Kaisa Häkkiseltä tai Kotuksesta?

Vastaus

Kielitoimiston sanakirja selittää sanan viisastella seuraavasti: esiintyä, puhua t. kirjoittaa näsäviisaasti, rikkiviisaasti, saivarrellen, nenäkkäästi. Viisastella jklle.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet tekijät. Sanoman ymmärtämiseen vaikuttavat sanoman tuottaja, sanoma, sanoman vastaanottaja ja monet verbaaliset ja –nonverbaaliset tekijät. Lisäksi sanoman vaikutukseen ja siihen, miten sanoman vastaanottaja ymmärtää välitetyn sanoman vaikuttaa esim. kommunikoivien henkilöiden tai tahojen väliset (valta)suhteet ja kirjoittamattomat säännöt, jotka määrittelevät sen, mikä kulloisessakin tilanteessa on sopiva tai hyväksytty puhetapa.

Sanoman välittäjä ja sanoman vastaanottaja tulkitsevat välitettävää sanomaa persoonallisista lähtökohdistaan ja ympäristöstään käsin. Sanoman tulkintaa määrittelevät merkittävässä määrin erityisesti nonverbaaliset tekijät, kuten äänen sävy, ilmeet ja eleet.

Kun sanotaan, että joku viisastelee, viitataan erityisesti sanoman tuottajan ja vastaanottajan väliseen vallan epäsuhtaan. Tarkoituksena on ilmaista, että puhuja tai kirjoittaja osoittaa kielen käytöllään väheksyntää tai halveksuntaa sanoman vastaanottajaa kohtaan. Tyypillisesti juuri lapsia moititaan viisastelusta tai kielletään olemasta näsäviisaita vanhempiaan kohtaan. Lyhyesti sanottuna viisastelu on epäkunnioittavaa tai sellaiseksi koettua viestintää.        

     

 

Kommentit (0)

Vastauksesi