Mitä on "varomaton astuminen suojatielle"?

Mitä on "varomaton astuminen suojatielle"?

Lehdessä (9.4.2014) kerrottiin, että poliisi on valvonut tehostetusti autoilijoiden ja jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymistä. Myös jalankulkijoita mainittiin sakotetun "varomattomasta astumisesta suojatielle". Olen kuvitellut, että tieliikennelaki kieltää jalankulkijaa ainoastaan ryntäämästä suojatielle. Mitä siis on varomaton astuminen suojatielle? Tämä vain siksi, että tietäisi varoa.

12 vastausta

Siinä tapauksessa se tarkoittaa ryntäämistä suojatielle, koska lakiinhan sakotuksen on perustuttava.

Kommentit (0)

Silloin se tarkoittanee ryntäämistä suojatielle. Sakotuksen pitää perustua lakiin.

Kommentit (0)

Varmaan se sitten tarkoittaa ryntäämistä suojatielle. Sakotuksen on perustuttava lakiin.

Kommentit (0)

Varmaan se sitten tarkoittaa ryntäämistä suojatielle. Sakotuksen on perustuttava lakiin.

Kommentit (0)
09.04.201410:04
90167
111

Tieliikennelain 44 pykälä kertoo, että:

"Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä."

Tuosta voidaan päätellä, että jalankulkijan on katsottava tuleeko lähestyviä ajoneuvoja (ja millä etäisyydellä ja nopeudella). Jos jalankulkija ei ennen suojatielle astumista näin toimi, hän varmaankin on "astunut varomattomasti suojatielle".

Kommentit (0)
14.07.201421:34
26856
77

"Alkaa manata kuolleita uskonpuhdistajia avuksi." - Kovin konkreettisella tasolla tuntuu ajattelu liikkuvan. Minulle on moni oikeustieteen opiskelija kertonut, että oppiaineen opiskelu on edelleenkin valtaosin paitsi lakitekstien opettelua myös ja ennen kaikkea niitä avaavien selitysteosten lukemista. Lait vaativat useinkin tulkintaa; siitä käyttämäni "mitä se on"- viittaus. Itse nojauduin tulkinnassani asiantuntijaelimen eli Liikenneturvan tiedotteeseen. Joillekin taas lakien tulkinta näkyy onnistuvan ihan luontojaan, "omasta päästä".

Samainen, aivan merkilliseltä tuntuva ajattelutapa kuvastuu vaikkapa tässä "liikennesääntötulkinnassa":

"- -'ryntääminen suojatielle', joka ei sinänsä ole mitenkään kiellettyä."

Mihinkähän tällainen viisaus liittyy? Yleensä asiat on tapana esittää järjellisessä taustayhteydessään (tai "kontekstissaan", jos haluaa käyttää muotihokemaa). Esimerkki: Itselläni sattuu olemaan tätä kirjoittaessani pöydällä muuan tuotepakkaus, jonka erääseen osaan on kirjoitettu avaamisohje "paina tästä". Se ei suinkaan tarkoita, että pakkauksen haltijan pitäisi jatkuvasti painaa tuosta kohdasta.

Liikenneturvan ohjeessa, joka viittaa 44 §:ään, jalankulkijaa kielletään siis ryntäämästä suojatielle. Tämän voi halutessaan tarkistaa vaikkapa edellä tässä ketjussa laittamastani linkistä ja päätellä sitten, kumpi vääristelee. Kiellon rynnätä suojatielle täytyy tarkoittaa mm. sitä, että jalankulkija ei voi lähteä ylittämään suojatietä ennen kuin hän on katsonut, ettei lähestymässä ole ajoneuvoa, joka olisi jo niin lähellä, ettei se enää ennättäisi pysähtyä ennen suojatietä. Tässäkin Liikenneturvan ohjeen lukijalta edellytetään kykyä ymmärtää lukemansa muussakin kuin kaikkein konkreettisimmassa merkityksessä eli jonkinlaisena nopeana juoksemisena suojatielle (mitä sitäkin kyllä joskus näkee tapahtuvan).

Kun nyt on näin pitkään keskusteltu kyseisen lain 44 §:stä, voitaneen palauttaa mieleen myös saman lain 32 §:n ensimmäinen momentti:

"Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille."

Luulenpa monien muiden lailla, että juuri tämä lainkohta on näille nettipalstojen inttäjille suojatiesääntöjen pahin harmituksen kohde. Jospa tälläkin kerralla kenkä puristaa siitä?

 

Kommentit (0)
11.07.201422:42
2436
69

Ettei nyt menisi ihan sekoiluksi niin sanottakoon, että tieliikennelaissa ei kirjoiteta mitään "ryntäämisestä suojatielle".
Se on tosiaan kysyjän kuvittelua niin kuin monella muullakin sen lain kohdat tuppaavat olemaan, vaikka googlesta saa perin helposti lakitekstin luettavakseen. 

Varomaton astuminen suojatielle tarkoittaa siis yksinkertaisesti tuon Köpi K:n siteeraaman tieliikennelain 44. pykälän toisen momentin määräyksen noudattamatta jättämistä. "Ryntääminen suojatielle" ei niin ollen kelpaisi rangaistusvaatimukseen kirjoitetuksi sakon perusteeksi.

Kommentit (0)
11.07.201419:35
5551
64

Kyllähän jalankulkijalla on vastuu seurata liikennettä ja ennakoida sopiva hetki astua suojatielle.Vastaavasti autoa tai muuta kulkuneuvoa ajavan on puolestaan seurattava ympäröivää liikennettä.Toisin sanoen sujuva liikenne vaatii molemminpuolista ennakointia ja joustavuutta.

Kommentit (0)
14.07.201409:43
2436
64

Sekoilu lähtee juuri siitä, että yksiselitteisen lainkohdan tulkintaa yritetään vääntää jonkun oman mielen mukaiseksi.

TLL:n 44. pykälä on aivan selvä ilman selityksiä, ei sitä muuksi pystyisi muuttamaan itse Luteruskaan.
Siksi siihen sakkolappuun on kirjoitettava juuri se "varomaton astuminen suojatielle". Ei esimerkiksi "ryntääminen suojatielle", joka ei sinänsä ole mitenkään kiellettyä. 

 

Kommentit (0)
14.07.201417:43
2436
62

Aivan. Jos valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva, jonka asema perustuu eduskunnan säätämään lakiin, suojatiekäyttäytymisestä kirjoittaessaan väittää/kuvittelee että tieliikennelaki kieltää jalankulkijaa ainoastaan ryntäämästä suojatielle eikä sano mitään varovaisuudesta, tämä laitos tosiaan syyllistyisi yritykseen "vääntää" lakia tai johtaisi lukijoita harhaan. Niin se ei nyt kuitenkaan ole tehnyt.

Mokata saa, mutta oikaisusta viisas ottaisi vain opikseen. Joku muu alkaa manata kuolleita uskonpuhdistajia avuksi. 

Kommentit (0)
11.07.201423:30
26856
57

Tämä on Liikenneturvan melko tuoretta tekstiä:

"Kuljettajan on ajettava suojatielle hitaasti ja annettava tilaa suojatiellä olevalle tai sinne astumassa olevalle jalankulkijalle. Suojatielle ryntääminen on kielletty. Kovimmat velvollisuudet koskevat kuljettajaa, mutta kaikkien on kunnioitettava toisiaan."

http://www.ilkka.fi/arki-ja-el%C3%A4m%C3%A4/mika-mattaa-suojateilla-1.16...

Lakitekstit pitää yleensä avata. Siis antaa niille konkreettinen tulkinta Lutheruksen tapaan: "Mitä se on?" Liikenneturvan mukaan tieliikennelain 44 §:n toinen momentti näkyisi siis nimenomaan ja ensisijaisesti tarkoittavan ryntäämistä suojatielle. Jalankulkijan on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta, mutta primaarinen vastuu suojatiekohtaamisessa on samaisen tieliikennelain mukaan tulkittava olevan autoilijalla, vaikka monilla nykyään tuntuukin olevan suurta harrastusta vähätellä sitä.

 

 

 

Kommentit (0)
14.07.201410:08
26856
49

Aivan. Valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva, jonka asema perustuu eduskunnan säätämään lakiin, siis yrittää "vääntää" tieliikennelain 44 §:ää "oman mielensä mukaiseksi".

Monenlaista sekoilijaa todella tuntuu olevan liikenteessä (ja muutenkin liikkeellä).

Kommentit (0)

Vastauksesi