Mitä on todellisuus?

Mitä on todellisuus?

Vastaus

Meiltä on kysytty samaa aiemminkin (2012), tässä vastaus myös sinulle, mutta asiaa kannattaa pohdiskella myös itse. Pohdinnan tueksi voit tutustua  allaoleviin lähteisiin.

"Perinteisesti filosofiassa on todellisuuden käsite luokiteltu yhteen mahdollisuuden ja välttämättömyyden kanssa. Näistä kahdesta joko mahdollisuus tai välttämättömyys on otettava peruskäsitteeksi, jota ei sitten voi enää määritellä toisten käsitteiden avulla. On esimerkiksi ajateltu, että on monenlaisia mahdollisia tapoja, miten asiat olisivat voineet olla - on puhuttu myös mahdollisista maailmoista - ja asiat, jotka pätevät kaikissa mahdollisissa maailmoissa, ovat sitten välttämättömiä.

Filosofi David Lewis on esittänyt, että kaikki mahdolliset maailmat ovat todellisia - nimittäin omasta näkökulmastaan. Suurin osa filosofeista pitää Lewisin ajatusta kuitenkin epäuskottavana. Heidän mukaansa yksi mahdollisista maailmoista sitten eroaa muista, koska se on se ainoa todellinen maailma, jossa mekin elämme. Hankalampi sitten on selittää, mikä erottaa tämän yhden mahdollisen maailman muista ja tekee siitä todellisen. Luultavimmin todellisuuskin on siis peruskäsite, jota ei enää voi tarkemmin määritellä.

Sen sijaan voidaan tietysti kysyä, mitä asioita todelliseen maailmaamme kuuluu eli mikä on todellista tai mitä on olemassa. Filosofiassa näitä asioita pohditaan ontologiaksi kutsutussa haarassa. Nykyisin ontologiassa hyvin usein tukeudutaan siihen, mitä arkikokemus ja erityistieteet kertovat: esimerkiksi tiskiharjoja, pyörremyrskyjä ja komeettoja on olemassa.

Ontologiassa vaaditaan kuitenkin myös ihan filosofisiakin selvittelyjä. Ovatko esimerkiksi reiät olemassa? Toisaalta sanotaan, että vaikkapa sukassa tai juustossa on reikiä, joten voisi hyvin olettaa, että reiät ovat olemassa. Toisaalta reiät ovat asioita, joita ei esiinny itsenäisesti, vaan aina jonkin toisen olion sisällä ja kasvaessaan lopulta tuhoavat tämän toisen olion ja näin itsekin häviävät: reiät käyttäytyvät siis hyvin erilailla kuin tiskiharjat. Kenties reikien olemassaoloa ei siis pitäisikään olettaa, jolloin tulisi puhua mieluummin vaikka sukan reiällisyydestä. Vastaavasti voidaan kysyä, ovatko esimerkiksi ominaisuudet ja luvut aitoja olevaisia vai pelkästään kielessämme esiintyviä sanoja."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi