Mitä olivat Swedish exercises 1800-1900-lukujen taitteessa (ei ruotsin kielen harjoituksia)

Mitä olivat Swedish exercises 1800-1900-lukujen taitteessa (ei ruotsin kielen harjoituksia)

Tarina englantilaisesta 1890-luvulla syntyneestä yläluokan perheen tytöstä. "From the age of six she was taken to dancing classes [mainitaan opettaja yms.] The children were taken through Swedish exercises with silk and elastic chest-expanders". Mistä mahtaa olla kyse?

Vastaus
05.11.201912:56
20099
17

Tähän löytyy lyhyt vastaus artikkelista https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Systems : 1830-1920-lukujen aikoihin fyysisen harjoittelun alalla vallitsi kahden pääajatussuunnan sota, jonka osapuolia artikkeli esittelee neljä.

Saksalainen järjestelmä tähtäsi sotilaalliseen voimanhankintaan, ja käytti paljon erilaisia välineitä harjoittelun apuna. Ruotsalainen järjestelmä painotti terveystavoitteita, ja oli pehmeämpi. Ranskalainen järjestelmä tähtäsi viehkeyteen, ja Sargent-järjestelmä yhdisteli saksalaista ja ruotsalaista lähestymistapaa.

Kysymyksessä mainittu lähde puhuu siis voimisteluharjoituksesta.

Kommentit (0)

Vastauksesi