Mitä oikein on tali? Ja mistä tulee kaupunginosan nimi "Tali"?

Mitä oikein on tali? Ja mistä tulee kaupunginosan nimi "Tali"?

Vastaus

Tali (ruots. talg, -en) on kiinteää, hieman kellertävää rasvaa, jota saadaan etenkin lampaan ja nautaeläinten murskatuista rasvakudoksista sulattamalla ne 60–70 °C:ssa ja poistamalla vesi.

Kirjassaan Uuteen maahan Saulo Kepsu kertoo, että kaupunginosan nimi Tali, (myös ruotsiksi Tali), esiintyy 1540-luvulla muodossa Taliby, Talliby, Talleby, Tallij by, Thalije by. Etymologiset sanakirjat johtavat sanan yleensä ruotsin laaksoa merkitsevästä sanasta dal. Tali ei kuitenkaan sijaitse laaksossa. Kepsu arveleekin, että paikka olisi saanut nimensä viereisen joen mukaan. Talin kylä sijaitsee Vantaan vanhan lasku-uoman suussa. Tästä vanhasta joenuomasta on enää jäljellä Rutiån, suom. Mätäjoki. Kepsu arvelee, että joella on aikaisemmin ollut toinen suomenkielinen nimi. Koska jokiuoma on talvisaikaan soveltunut mereltä pohjoiseen vieväksi talvitieksi, sen nimi olisi ollut Talvijoki ja kehittynyt sitten muotoon Taljoki. Joen suussa ollut asutuskeskus on voinut olla samanniminen. Kun kylä on sitten ruotsalaistunut, nimi olisi muuttunut muotoon Tali(by). Argumenttiaan Kepsu perustelee sillä, että kylän paikannimistö on suomalaista ja naapurikylät ovat myös suomalaisperäisiä.

Etymologiat voivat olla hankalia selvitettäviä, mutta vaikuttaisi siltä, että talilla ja Talilla ei ole yhteistä alkuperää.

Lähteet:

Kaisa Häkkinen: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, 2004.
Saatavuus pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoissa
http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=nykysuomen+etymo...

Saulo Kepsu: Uuteen maahan. Helsingin ja Vantaan vanha asutus ja nimistö. SKS, 2005.
Kirjan saatavuustiedot HelMet-kirjastoissa:
http://www.helmet.fi/search*fin/tuuteen+maahan/tuuteen+maahan/1%2C2%2C3%...

Kommentit (0)

Vastauksesi