Mitä nuorten mielenterveyden edistämiseen liittyviä tutkimuksia on tehty...

Mitä nuorten mielenterveyden edistämiseen liittyviä tutkimuksia on tehty...

Mitä nuorten mielenterveyden edistämiseen liittyviä tutkimuksia on tehty Suomessa, ja mistä niitä saisi käsiinsä?

Vastaus

Nuorten mielenterveyden edistämistä käsitteleviä, tutkimustietoa sisältäviä tai muuten aihetta käsitteleviä teoksia löytyy useita sekä pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen yhteisestä Helmet –verkkokirjastosta, että Helsingin yliopiston Helka-kirjastojen yhteisestä kokoelmaluettelosta Helkasta. Tarkemmat saatavuustiedot voi tarkistaa osoitteista www.helmet.fi ja http://helsinki.fi/helka.

Tässä muutamia:
(Helmet)
Haasjoki, Elina : Mikä sun mieltä painaa ? : kriisit nuoruudessa ja mielenterveyden tukeminen koulussa, julkaisijat Turun kriisikeskus, Nuorten kriistityö- hanke ja Suomen mielenterveysseura 2010.;
Fröjd, Sari: 9-luokkalaisten mielenterveys Tampereella ja Vantaalla, kaksivuotisseuranta, Tam-pere, Tampereen yliopistopaino 2006.;
Nieminen, Sari: Psykososiaalisten palveluiden tarpeen kartoitus 10-luokilla terveystapaamisten yhteydessä, Vantaa 2003
Aalberg, Veikko: Lapsesta aikuiseksi: nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi, Helsinki, Nemo 2007;
Helenius, Eva: Eväitä elämään: keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi, Helsinki WSOY, 1998

(Helka)
Manninen Mervi: Elämäntaitojen opetusohjelma yläasteikäisille: ”Mieti tätä”-projektin loppura-portti, 2006;
Helenius, Eeva: Eväitä elämään: koulu nuorten selviytymisen tukena, Helsinki Stakes 1996;
Helenius, Eeva: Eväitä elämään: malleja ja kokemuksia nuorten elämäntaitojen kehittämiseen kouluissa, Helsinki, Nyyti 1998;
Kulttuuri lapsen kasvattajana (Kulttuuri identiteetin rakentajana -hanke), toim. Anja Riitta Lahi-kainen, Raija-Leena Punamäki, Tuula Tamminen, Helsinki, WSOY 2008;
Seeskari, Daniela: Lasten ja nuorten taideterapia: kasvamisen voimavara, Helsinki, Kirja kerrallaan 2004;
Tiippana, Netta: Mielen hyvinvoinnin tukeminen koulussa: ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevän Friends -ohjelman yhteys 7.-luokkalaisten kokemaan mielialaan ja itsetuntoon, Helsinki, Helsingin yliopisto 2009;
Kolehmainen Maria: Nuorten mielenterveyttä suojaavat ja haavoittavat tekijät peruskoulussa : opettajien näkemyksiä, Kuopio 2005;
Mielenterveyspalveluita käyttäneiden ja vertailuryhmän nuorten harrastukset ja kaverisuhteet, Kuopio, Kuopion yliopisto 1989

Lisäksi Suomen mielenterveysseuran sivulla www.mielenterveysseura.fi on otsikon ’Tiedotus ja julkaisut’ alla useita ladattavia oppaita ja raportteja, myös nuorten mielenterveyteen liittyviä. Seuran sivulla on tietoa myös mm. Peruskoululaisten mielenterveystaidot – hankkeesta.

Kommentit (0)

Vastauksesi