Mitä ns. "kuolemantanssiteema" kertoo keskiajan ihmisen näkemyksistä...

Mitä ns. "kuolemantanssiteema" kertoo keskiajan ihmisen näkemyksistä...

Vastaus

Kuoleman tanssin viesti on, että kuoleman edessä olemme kaikki tasa-arvoisia.

Kuolemantanssi koostuu ruumiillistuneesta kuolemasta, joka johtaa riviä tanssivia hahmoja hautaan. Usein hautaan marssivassa kulkueessa esiintyy hahmoja kaikista yhteiskunnan kerroksista - kuninkaita, paaveja, munkkeja, nuoria, maatyöläisiä, vauvoja jne.

Kuolemantanssi on myös keskiaikainen allegoria kuoleman universaaliudesta.

Keskiajan ihmisen elämässä kuolema oli aina läsnä. Aiheen syntyyn keskiajalla vaikuttivat voimakkaasti levinneet kulkutaudit. Ennen muuta 1300-luvulla levinneellä mustalla surmalla eli rutolla oli järisyttävä vaikutus. Kuolemaan liittyi uusi piirre, sen yllätyksellisyyden aiheuttama kuolemankammo, joka heijastui myös aikakauden kirjallisuuteen, kuvataiteeseen ja musiikkiin.

Pienten lasten kuolema hyväksyttiin normaaliin elämänmenoon kuuluvana, samoin vanhojen ihmisten kuolema. Nuoruuden kukoistuksessa ja aikuisuuden toimeliaisuudessa elävien ihmisten äkillinen kuolema taudin seurauksena oli vaikeammin ymmärrettävissä, vaikka kristillisessä kulttuurissa maallista kuolemaa pidettiinkin syntymisenä ikuiseen elämään.

Kuolemantanssi ei alun perin ollut suoranaisesti tekemisissä kirkon kanssa. Kuolemantanssi ei ollut myöhäiskeskiajan uskonnollinen aihe vaan varhaisen uuden ajan maallinen aihe.

Mikä yhdisti kuoleman ja tanssin? Syyksi arvellaan tanssihulluutta, jollaiseksi keskiajan uskonnollisesta hurmoksesta versonutta joukkopsykoosia luonnehdittiin.

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemantanssi
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kuoltans.html
http://www.hs.fi/arkisto/

Kommentit (0)

Vastauksesi