Mitä nisäkkäitä Bengtskärin saarella asuu pysyvästi

Mitä nisäkkäitä Bengtskärin saarella asuu pysyvästi

Vastaus

Kokonsa puolesta Bengtskäriä voinee pitää lähinnä luotona. Kasvillisuutta on karussa ympäristössä niukasti ja suuri osa pinta-alasta on paljasta graniittia. Eloperäinen maa-aines on osin ihmisen tuomaa. Nisäkkäille ei juurikaan ravintoa ole tarjolla. Peltomyyriä oli kuitenkin jossain vaiheessa riesaksi asti. Kanta lienee nykyisin pienentynyt huomattavasti. Toinen Bengtskärin tienoilla tavattava nisäkäs on hylje joita liikkuu lähivesillä ja toisinaan lepäilee rantakallioilla. Varsinaisesti luodollahan se ei asusta.

Kommentit (0)

Vastauksesi