Mitä myrkkytuotetta on aktiiviliete?

Mitä myrkkytuotetta on aktiiviliete?

Vastaus

Aktiivilietteellä ei tarkoiteta mitään myrkkyä. Se on jätevedenpuhdistuksessa syntyvä sivutuote biokaasun ohella. Aktiiviliete jatkojalostetaan mullaksi.

Lainaamme tähän Tieteen termipankin määritelmää aktiivilietteestä: " Bakteereja ja muita mikro-organismeja sisältävä, flokeista koostuva liete, joka muodostuu jäteveden biologisessa puhdistuksessa aerobisissa tai hapettomissa (anoksisissa) oloissa." Jätevettä puhdistetaan sen  laadusta riippuen myös kemiallisesti, mutta aktiivihiiltä syntyy nimenomaan biologisessa puhdistusprosessissa.

Kommentit (0)

Vastauksesi