Mitä monopoleja Suomessa on? Veikkaus, RAY, VR, Alko... Muita? Onko Kela...

Mitä monopoleja Suomessa on? Veikkaus, RAY, VR, Alko... Muita? Onko Kela...

Vastaus

Taloustieteessä monopolilla tarkoitetaan tilannetta, jossa markkinoilla on vain yksi tuotteen tai palvelun tarjoaja. (lat. monos/yksin, polein/myydä). Valtion monopoli syntyy tilanteessa, jossa valtio harjoittaa liiketoimintaa, jonka tarjontaa se on lainsäädännöllisesti rajoittanut. Kyseessä on siis oikeudellinen monopoli. RAY, Alko Oy ja Oy Veikkaus Ab ovat valtion monopoleja.

RAY:llä on yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan sekä kasinon pitoon Suomessa. Alkolla on puolestaan yksinoikeus yli 4,7 % alkoholijuomien vähittäismyyntiin Suomessa, poikkeuksena suomalaiset tilaviinit. Veikkauksella on yksinoikeus järjestää Suomessa urheiluvedonlyöntitoimintaa, lukuun ottamatta totopelejä. Kaikki nämä yritykset omistaa Suomen valtio.

Veikkaus tuottaa yli miljoona euroa joka päivä suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön tukemiseen. RAY puolestaan avustaa huomattavalla summalla suomalaista terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Alkon voitot kilahtavat valtion kassaan.

VR yhtymä Oy on valtionyhtiö, joka harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennöintiä Ratahallintokeskuksen omistamilla radoilla. Suomessa tavaraliikenne on vapautettu ja sama on odotettavissa EU:n säädösten myötä myös henkilöliikenteelle, joten VR:itä ei voida laskea monopoliksi.

Suomen valtiolla on omistamiensa yhtiöiden lisäksi useita liikelaitoksia, joita ohjaavat eduskunta/hallitus ja ne toimivat yritysten tapaan markkinoilla. Entinen Ilmailulaitos, eli nykyinen Finavia on valtion liikelaitos, jolle on luontaisesti kilpailun puutteessa syntynyt monopoliasema. Finavia ei nauti yksinoikeudesta harjoittamaansa toimintaan. Kuka tahansa saa ryhtyä rakentamaan määräysten mukaisia lentokenttiä, niihin kuuluvine palveluineen. Kunnilla ja kaupungeilla on usein infrastruktuuriin liittyville markkinoille luontainen monopoli. Määräävä markkina-asema ei kuitenkaan edellytä kilpailijoiden puuttumista kokonaan. Riittää, että yritys on kilpailijoihinsa nähden niin ylivoimainen, että se kykenee vastaamaan tehokkaasti kaikkiin toisten yritysten käyttämiin kilpailukeinoihin.

Yrityksellä voi olla oikeudelliseen monopoliin verrattava määräaikainen yksinoikeus tuotteeseen tai palveluun patenttinsa kautta (kielto-oikeus). Suomen Patenttiyhdistys myöntää vuosittain 1000-2000 patenttilupaa, joten laveasti katsoen Suomessa on lukuisia monopoleja.

Kansaneläkelaitosta ei voida määritellä monopoliksi, sillä sosiaalista tukea tarjoavat myös mm. kunnalliset sosiaalivirastot sekä lukuisat yksityiset järjestöt. Sen sijaan valtion monopoliksi voitaneen laskea Poliisi ja Puolustusvoimat, joilla on laillinen yksinoikeus sisäiseen ja ulkoiseen väkivaltakoneiston käyttöön.

http://www.ktm.fi/index.phtml?s=762
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monopoli#Valtion_monopoleja
http://www.finavia.fi/
https://www.veikkaus.fi/info/yritys/
http://www.ray.fi/index.php
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtionyhti%C3%B6
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi
http://www.vr-konserni.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi